Metla Hanke 3081

Turvemaiden ravinnetalous ja kestävä puuntuotanto

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Tiedotteet  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 1939-1997   Asiasanat: Ravinnetila, arginiini., biotiitti, hivenravinteet, kalium, lannoitus, lehvästöanalyysi, mineralisaatio, polyamiinit, puuntuhka, radiocesium, radionuklidi, ravinnepuutos, ravitsemus, turvemaat

Tavoitteet

Turvemaiden metsänkasvatuskelpoisuus riippuu niiden ravinteiden määrästä ja saatavuudesta. Kivennäisravinteita on monilla turvemailla vähän. Sekä puunkorjuu että huuhtoutuminen vähentävät niiden määrää edelleen ja kasvupaikan ravinnetila saattaa muuttua epätasapainoiseksi. Kivennäisravinteita voidaan lisätä lannoittamalla. Saatavuus riippuu toisaalta epäorgaanisten ravinteiden kemiallisesta sitotutumisesta ja näiden ravinteiden määrästä, toisaalta orgaanisesti sitoutuneiden ravinteiden mineralisoitumisesta, mikä puolestaan riippuu turpeen C/ravinne -suhteesta ja lämpöoloista.

Tutkimus jakautuu useaan osahankkeeseen. Niissä selvitetään ravinnetasetta eri suotyypeillä, eri osissa maata turpeen syvyyden ja pohjamaan ominaisuuksien vaihdellessa sekä metsikön ravinnetasetta, orgaanisesti sitoutuneiden ravinteiden mineralisoitumisen riippuvuutta turpeen ominaisuuksista ja lämpöoloista, puiden fysiologisia reaktioita sekä neulas- ja kasvureaktioita erilaisissa maan ravinteisuusoloissa ja mahdollisuuksia korjata ravinteisuuden epätasapainoisuutta ja lisätä kasvua lannoittamalla erilaisilla kasvinravinteita sisältävillä aineilla.
Tavoitteena on kehittää toimintaperusteet käytännölle erilaisten ravinnetaloudellisten ongelmatilanteiden ratkaisemiseksi ja puuston tasapainoisen kasvun ja kestävän puuntuotannon ylläpitämiseksi turvemailla

Hankkeen vetäjä: Kaunisto, Seppo

Muut tutkijat: Alenius, Virpi, RO (1993), Domisch, Timo (1997), Finér, Leena, JO (1993-96), Hartman, Markus, VA (1993-97), Heinonen, Riitta, VA (1993-97), Hiukka, Risto (1995), Hytönen, Jyrki, KA (1995-97), Karsisto, Marjut, VA (1995-97), Moilanen, Mikko, MU (1993-97), Penttilä, Timo, ES (1996-97), Pietiläinen, Pekka, MU (1993-97), Piiroinen, Marja-Leena, MU (1993-97), Raitio, Hannu, PA (1995), Reinikainen, Antti, VA (1993-94), Saarinen, Markku, PA (1994-96), Sarjala, Tytti, PA (1993-97), Savonen, Eira-Maija, PA (1996-97), Silfverberg, Klaus, VA (1993-97), Tervahauta, Arja, ES (1995), Tolonen, Timo, PA (1993), Veijalainen, Heikki (1993-97)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute