Metla Hanke 3080

Kangasmetsien ravinteisuuden hoito

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 1958-1996   Asiasanat: biomassan tuotos, hakkuutähde, kalkitus, kasvunlisäys, kulotus, lannoitus, maan orgaaninen aine, maan ravinteisuus, puiden elinvoimaisuus, ravinneanalyysi, typensidonta

Tavoitteet

1) Kehittää neulas- ja maa-analyysien tulkintaa puiden ravinnepuutosten arvioimiseksi metsänkasvatuksen ja ympäristönhoidon tarpeita varten.

2) Selvittää hakkuutähteiden korjuun ravinne-ekologisia ja puuntuotannollisia seurausvaikutuksia ja ravinnemenetyksen korvaamista.

3) Selvittää metsämaiden neutralointikyvyn parantamista kalkituksen, kulotuksen ja tuhkalannoituksen avulla.

4) Selittää ympäristötekijöiden ja metsän käsittelytapojen vaikutuksia mikrobistoon ja mikrobien ylläpitämään ravinteiden mineralisaatioon metsämaassa.

5) Selvittää eri puulajien vaikutuksia humuksen ominaisuuksiin ja arvioida lehtipuusekoituksen merkitystä maanhoidossa.

6) Tuottaa tietoa lannoituksen vaikutuksista metsikön ravinnekiertoon, puuston kasvuun ja biomassatuotokseen sekä puiden elinvoimaisuuteen.

Hankkeen vetäjä: Mälkönen, Eino

Muut tutkijat: Derome, John, RO (1993-96), Fritze, Hannu, VA (1993-96), Heinonen, Tiina (1993,1995), Kukkola, Mikko, VA (1993-96), Laiho, Olavi (1993-94), Lehto, Tarja (1993), Nevalainen, Seppo, JO (1994), Niska, Kaarina, RO (1993), Oikarinen, Matti (1993-95), Ojansuu, Risto, VA (1995), Pennanen, Taina, VA (1994-96), Piirainen, Sirpa, JO (1993), Priha, Outi (1993), Repola, Jaakko, VA (1993), Smolander, Aino, VA (1993-95)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute