Metla Hanke 3074

Metsäkasvupaikkojen luokitus

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 1992-1997   Asiasanat: bonitointi, kasvillisuus, kasvupaikkaindeksi, kasvupaikkaluokitus, maaperä, viljavuus

Tavoitteet

Yleistavoitteena on kehittää metsäkasvupaikkojen luokitusta eri käyttäjäryhmien ja käyttömuotojen tarpeisiin. Tiedontarvitsijoina nähdään inventointi ja kartoitus (luonnonvarat, biodiversiteetti, suojelukohteet ym), metsätalouden suunnittelu, veroluokitus, kasvupakkadiagnostiikka ja toimenpidetarpeiden määritys sekä tutkimus.

Kivennäismaiden metsien luokitustutkimuksessa on tavoitteena metsätyyppien, pituusboniteettien ja viljavuustekijöihin perustuvan luokituksen mahdollisimman täsmällinen rinnastaminen.

Metsäojitettujen turvemaiden kasvitieteellistä luokitusta pyritään kehittämään yhtäältä ekologisempaan ja diagnostisempaan suuntaan ja toisaalta muodostamaan kasvu- ja tuotosmallien avulla mahdollisismman yksinkertainen tuottokykyluokitus. Myös turvemaiden luokituksen ekologista taustaa, erityisesti ravinnetekijäin osuutta luokkien muodostumisessa analysoidaan edelleen.

Hankkeen vetäjä: Reinikainen, Antti

Muut tutkijat: Heinonen, Riitta, VA (1993), Hotanen, Juha-Pekka, JO (1993-98), Hökkä, Hannu, RO (1993-94), Nousiainen, Hannu, VA (1994-96), Tamminen, Pekka, VA (1993)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute