Metla Hanke 3071

Myyrien kannanvaihtelut ja myyrätuhojen torjunta

[  English  |  Tavoitteet  |  Tulokset  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Tiedotteet  |  Lisää hankkeesta  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 1970-2000   Asiasanat: Myyrien kannanvaihtelut: valtakunnalline, heinäntorjunta, karkotteet, maanmuokkaus, myyrien kannanvaihtelut, myyräsyklien syyt, myyrätuhot, pedot, ravinto, taimiresistenssin kehittäminen, taimisuojat, taudit, tuhotorjunta, tuhotorjunta: maanmuokkaus, valtakunnallinen inventointi

Tavoitteet

Pikkunisäkkäiden kannanvaihtelut ovat olleet yksi boreaalisen ja arktisen ekokogian keskeisistä tutkimuskohteista. Toisaalta myyrien aiheuttamat taimistovahingot ovat suuri ongelma rehevillä metsämailla ja erityisesti pellonmetsityksissä.

Hanke jakautuu useaan osaprojektiin, joiden tavoitteet vaihtelevat teoreettisesta populaatioekologiasta raakaan käytännön työhön tuhojen torjumiseksi. Hankkeella on runsaasti yhteyksiä alan muuhun tutkimukseen niin Suomessa kuin ulkomailla.

Perusekologian (sis. mm. virologiaa ja molekyyligenetiikkaa) tavoitteena on tuottaa uutta tietoa pikkunisäkkäiden kannanvaihteluiden syistä. Tästä perustiedosta on hyötyä myös käytännön tuhotorjunnassa. Käytännössä pyrimme kehittämään ja monipuolistamaan torjuntamenetelmiä, koska esimerkiksi lainsäädännön tiukentuessa joistain perinteisistä menetelmistä voidaan joutua luopumaan.

Myyrätuhoriski on suurin pellonmetsityksessä ja siksi tuhotutkimuksemme on painottunut tälle suunnalle. Tuhojen torjunnassa pyrimme toisaalta taimimateriaalin ja metsitysmenetelmien yleiseen parantamiseen, toisaalta isäntätasolla tilannekohtaisen torjunnan kehittämiseen. Paljolti kyse on sopivista toimenpiteistä viljelyketjun olennaisissa vaiheissa, ts. suunnittelusta ja ajankohtaisesta toteutuksesta. Siksi panostamme huomattavasti valistustoimintaan.

Tulokset

Myyräkantoja tutkitaan nykyisin Myyräkantojen vaihtelu ja myyrätuhojen torjunta -hankkeessa.

Hankkeen vetäjä: Henttonen, Heikki
Metsäntutkimuslaitos, Vantaan toimipaikka, PL 18, 01301 VANTAA
Puhelin: 029 532 2430
Sähköpostiosoite: heikki.henttonen@metla.fi

Muut tutkijat: Bomberg, Malin (2000), Haukisalmi, Voitto, VA (1998-2000), Kallio, Eva (1998), Laakkonen, Juha (1993-94), Niemimaa, Jukka, VA (1993-97,1999), Wickström, Lotta, VA (1998-2000)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute