Metla Hanke 3070

Hirvieläinten ravinnonkäyttö ja taimikoiden tuhoriskiin vaikuttavat tekijät

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 1992-1998   Asiasanat: Alces alces, GIS, habitaatinvalinta, hirvi, hirvieläintuhot, hirvituhot, laidunkestävyys, mallitus, ravinnonkäyttö, spatiaalinen mallitus, taimikoiden tuhoriski

Tavoitteet

Elinympäristöjen laatu eri aluetasoilla vaikuttaa hirvien tekemiin valintoihin ja taimikoiden kulutukseen. Säännönmukaisuuksien ja syiden kartoittamiseksi selvitetään metsäaluekohtaisten tekijöiden, kuten ravinnon määrän ja laadun sekä muiden metsikkörakenteisiin liittyvien ominaisuuksien vaikutusta.

Tavoitteena on mahdollisimman suppealla metsäaluetasolla etukäteen arvioida ja suunnitella hirvituhoja estävät toimenpiteet.
Ravinnonkäytöstä ja tuhoista pyritään saamaan vuodenaikojen vaihtelun, elinympäristöt ja hirvieläinten lajikohtaiset vaatimukset kattava tieto inventointi- ja telemetrisin tutkimuksin (liikkuvuustutkimukset yhteistyössä RKTL:n kanssa). Ravinnonkäytön syy- ja seuraussuhteita tutkimalla selvitetään tuhovaikutukset minimoiva taimikoiden rakenne.
Hirvet vaikuttavat metsiköiden luonnonmukaiseen kehitykseen, mitä tutkitaan pitkäaikaiskokein.

Taimiin jäävien muoto- ja lahovikojen merkitystä analysoidaan perusteiden saamiseksi kehityskelpoisuusennusteille. Taimikoiden suojausmenetelmiä kehitetään eri puulajien väliset erot huomioiden.

Pienten hirvieläinlajien ravinnonkäyttöä ja tuhojen estämistä tutkitaan.

Hankkeen vetäjä: Heikkilä, Risto

Muut tutkijat: Aarnio, Jukka, HE (1995-98), Kankaanpää, Sakari (1997-98), Lilja, Arja, VA (1994,1997), Malmivaara-Lämsä, Minna, VA (1997), Nikula, Ari, RO (1994-98)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute