Metla Hanke 3069

Soiden ja kangasmaiden ainetaseet ja ilmaston muutos

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 1990-1997   Asiasanat: hiilitase, ilmaston muutos, ojitus, turve
Tutkimusohjelma: Metsätalouden ympäristökuormitus

Tavoitteet

Hankkeen taustalla on kasvihuoneilmiön voimistuminen, ja ilmaston muuttuminen lämpimämpään suuntaan, jolloin maaperän hiilitaseiden tunteminen on välttämätöntä.

Hankkeen tavoitteena on täydentää muita Silmu projektiin kuuluvia osatutkimuksia, jotta saataisiin mahdollisimman täydellinen tietous soiden ja kangasmaiden ravinteiden kierrosta ja niiden vaikutuksista ilmaston muutoksiin.

Hankkeella on runsaasti yhteyksiä alan muihin tutkimuksiin Suomessa ja ulkomailla eri yliopistojen kanssa.

Julkaisutoimintaa on tarkoitus suunnata ulkomaisiin sarjoihin yhteistyössä yliopiston tutkijoiden kanssa.

Erillisten osatutkimusten tavoitteet ovat seuraavat:

1. Selvittää CO2:n tuotannon riippuvuutta turpeen epäorgaanisten ja orgaanisten yhdisteiden koostumuksesta. Seurata mikrobibiomassan ja liukoisen sekä sitoutuneen hiilen osuuksien vaihtelua koealueilla, joilla on ylläpidetty erilaisia ojitustehokkuuksia. Kehittää uusia orgaanista ja mikrobiologista tutkimusta hyödyttäviä menetelmiä, joita sovelletaan tutkimuksen aikana.

2. Osatutkimuksen tavoitteena on ojitetun valuma-alueen hiilitaseen kontsruointi; case study.

3. Ohutjuuritutkimuksen tavoitteena on ohutjuurten tuotokseen vuosittain sitoutuvan hiilimäärän estimointi. Selvitetään hiilen vuotuinen nettositoutuminen hienojuuribiomassaan, estimoidaan juurikarikkeen määrä sekä elävien juurien respiraatiossa ilmaan vapautuva hiilen määrä.

4. Tavoitteena tutkia kangasmaiden mikrobi-toiminnan ja kasvihuonekaasujen yhteyksiä.

Hankkeen vetäjä: Karsisto, Marjut

Muut tutkijat: Ahti, Erkki, VA (1993,1995-96), Domisch, Timo (1994-97), Finér, Leena, JO (1993-97), Hartman, Markus, VA (1994-97), Heinonen, Riitta, VA (1994), Kaunisto, Seppo, PA (1993-94), Kitunen, Veikko, ES (1995-96), Kurka, Anne-Marie (1994)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute