Metla Hanke 3063

Havupuiden tuhohyönteisten populaatioekologia

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 1990-1995   Asiasanat: Diprion pini, Neodiprion sertifer, Pinus sylvestris, havupuut, lannoitus, populaatioekologia, tuhohyönteiset

Tavoitteet

Havupistiäiset ja kaarnakuoriaiset ovat merkittävimmät tuhohyönteisryhmät havupuilla. Sekä ruskomäntypistiäinen (Neodiprion sertifer) että pilkkumäntypistiäinen (Diprion pini) aiheuttavat laaja-alaisia tuhoja mäntymetsissä. Yleisemmästä ruskomäntypistiäisestä poiketen pilkkumäntypistiäinen käyttää ravinnokseen kaikki neulasvuosikerrat. Tällöin männyn paljaaksisyönti voi johtaa puun kuolemaan. Riski on erittäin suuri, jos tuho tapahtuu useana peräkkäisenä kasvukautena. Kaarnakuoriaisten massaesiintymät syntyvät tavallisesti myrskytuhojen jälkeen. Kaarnakuoriaiset voivat myös iskeytyä mäntypistiäisten tai versosurman heikentämiin puihin. Kaarnakuoriaisten mukanaan kuljettamien sinistäjäsienten osuus puiden kuolemassa on merkittävä.

Hankkeen tavoitteena on selvittää havupuilla esiintyvien tuhohyönteisten (havupistiäiset, kaarnakuoriaiset) massaesiintymisien mekanismia. Maasto- ja laboratoriokokein selvitetään puun resistenssin, loisinnan, predaation ja hyönteiskannan tiheydestä riippuvien säätelymekanismien osuus ja keskinäinen vuorovaikutus havupuilla elävien tuhohyönteisten kannanvaihtelussa.

Hankkeen vetäjä: Annila, Erkki

Muut tutkijat: Hiukka, Risto (1993-96), Komulainen, Martti (1994-96), Kytö, Maarit, VA (1996), Lyytikäinen-Saarenmaa, Päivi (1994), Niemelä, Pekka (1993-95), Pouttu, Antti, VA (1995-96), Varama, Martti, VA (1993-95)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute