Metla Hanke 3055

Metsäpuiden jalostus biotekniikan keinoin

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Tiedotteet  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 1992-1996   Asiasanat: geenitekniikka, kasvullinen lisäys

Tavoitteet

Metsäpuiden biotekniikkatutkimuksella tarkoitetaan kolmen läheisen, mutta toisistaan riippumattoman tutkimusalan poikkitieteellistä hyödyntämistä tutkimuksessa. Nämä tutkimusalat ovat molekyyligenetiikka, kasvullisen lisäyksen tutkimus ja geenitekniikka.

"Metsäpuiden jalostus biotekniikan keinoin" tutkimushanke jakautuu sekä kasvullisen lisäyksen että geenitekniikan tutkimuksiin.

Kasvullisen lisäyksen tutkimuksen tavoitteena on kehittää tutkittaville lajeille sopivat solukkoviljelyalustat ja viljelyolosuhteet, tutkia solukkoviljeltyjä taimia, säilyttää lajien geneettistä monimuotoisuutta sekä tuottaa kloonattuja taimia eri tutkimustarkoituksiin.
Geenitekniikkatutkimuksen tavoitteena on tutkia eri geeninsiirtomenetelmien soveltuvuutta metsäpuillemme, kehittää toimivat geeninsiirtomenetelmät, joita sitten edelleen sovelletaan lajien geenitoiminnan tutkimukseen.

Hankkeen vetäjä: Häggman, Hely

Muut tutkijat: Aronen, Tuija, PU (1993,1996), Peltola, Maarit (1995-96), Ryynänen, Leena, PU (1993-96)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute