Metla Hanke 3051

Metsänjalostuksen geneettiset perusteet

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Tiedotteet  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 1967-1997   Asiasanat: alkuperä, ilmastonmuutos, kuusi, lisääntymisjärjestelmä, metsänraja, mänty, populaatiorakenne, provenienssi, resistenssi, siemensiirrot, sopeutuminen

Tavoitteet

Tavoitteena on tuottaa tietoa puiden geneettisestä järjestelmästä, populaatiorakenteesta, niiden sopeutumisesta elinympäristöönsä sekä puiden ja bioottisten tuhonaiheuttajien geneettisistä suhteista.
Laaditaan geenikartta eri puulajeille, tarkennetaan tietoa risteytymissuhteista, erityisesti itsesiitoksen osuudesta, määritetään adaptiivisilta ominaisuuksiltaan yhtenäisen populaation laajuus.
Selvitetään kotimaisten ja vierasperäisten puulajien kestävyyden ja kasvun suhde alkuperäsiirtoihin, selvitetään kukkimisaikojen avulla suvullisen lisääntymisen sopeutumista ilmastotekijöihin.

Mitataan puiden fysiologinen ja geneettinen sopeutumiskyky ilmaston muutokseen.

Hankkeen vetäjä: Koski, Veikko

Muut tutkijat: Beuker, Egbert, PU (1993-97), Henttonen, Heikki, VA (1993,1995), Häggman, Juhani, PU (1993-97), Häkkinen, Risto, ES (1995-97), Kauhanen, Heikki, KO (1993-95), Luomajoki, Alpo, VA (1993-97), Niemelä, Pekka (1993-94), Partanen, Jouni, PU (1994-96), Rautanen, Juha (1993-94), Rousi, Matti, PU (1993-95), Ruotsalainen, Seppo, PU (1993-97), Viherä-Aarnio, Anneli, VA (1993-97), Ylioja, Tiina (1993-94)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute