Metla Hanke 3050

Puiden hiili- ja typpitalous

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 1992-1994   Asiasanat: fotosynteesi, kasvusto, puuvartiset kasvit, rubisco, typpi, valo

Tavoitteet

Puiden hiilidioksidinsidontakapasiteetti ja resurssien saatavuus (valo, vesi ja ravinteet) ovat keskeiset kasvua ja biomassan tuottoa määräävät tekijät. Biomassan tuotoksen kannalta tärkein ravinne on typpi, sillä fotosynteesin ja typen sekä kasvun ja typen välillä on voimakas positiivinen korrelaatio. Erityisesti boreaalisessa havumetsävyöhykkeessä typen niukkuus on merkittävin kasvua rajoittava tekijä. Tässä ekofysiologisesti suuntautuneessa hankkeessa tutkitaan hiili- ja typpimetabolioiden vuorovaikutusta puuvartisilla kasveilla.

Hanke koostuu neljästä erillisestä osahankkeesta, joissa tutkimme,

1) miten typen saatavuus vaikuttaa fotosynteesin toimintaan ja fotosynteesituotteiden allokaatioon havu- ja lehtipuiden taimilla (osahanke 1);

2) verson ja latvuksen rakenteen vaikutusta metsikön säteilyn sidontaan ja fotosynteesituotantoon (osahanke 2);

3) samassa ilmastovyöhykkeessä kasvaneiden eri mäntyalkuperien vaikutusta männyn neulasten kokonaistyppipitoisuuteen ja aminohappokoostumukseen (osahanke 3);

4) eri ympäristötekijöiden merkitystä rauduskoivukloonien välisessä ja kloonin sisäisessä vaihtelussa sekä kasvin kykyä toipua eri ympäristöstresseistä (osahanke 4, MMM:n rahoitus).

Hankkeen vetäjä: Vapaavuori, Elina
Metsäntutkimuslaitos, Suonenjoen toimipaikka, Juntintie 154, 77600 SUONENJOKI
Puhelin: 029 532 4888
Sähköpostiosoite: elina.vapaavuori@metla.fi

Muut tutkijat: Mutikainen, Pia (1993), Ovaska, Jari (1993-95), Raitio, Hannu, PA (1994), Smolander, Heikki, SU (1993-95), Tuomisto, Timo (1994-95), Vuorinen, Helena (1993-94)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute