Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot
Metla » Tutkimus » Hankkeet » 3047

Metsätuhotietopalvelu

Sivukartta | Haku

Kuva: Erkki Oksanen/Metla

Tavoitteet

Metsätuhotietopalvelun ensisijaisena tavoitteena on hoitaa metsätuhoihin liittyvää palvelu- ja neuvontatoimintaa niin, että se vastaa hyvin käytännön metsätalouden, yksityisten metsänomistajien sekä myös muiden intressiryhmien tarpeisiin ja odotuksiin. Metsätuhoja koskevaa tietoa pyritään levittämään laajalle pitämällä koulutustilaisuuksia ja esitelmiä sekä kirjoittamalla lehtiartikkeleita ajankohtaisista aiheista. Akuuttien, laajojen metsätuhojen esiintymistä seurataan ja niistä tiedotetaan tarpeen mukaan. Maa- ja metsätalousministeriölle laaditaan vuosittain raportti metsätuhojen esiintymisestä.

Metsätuhotietopalvelu vastaa sekä puhelimitse että sähköpostin välityksellä metsätuhoja koskeviin tiedusteluihin, tutkii laitokselle lähetetyt tuhonäytteet sekä tekee pyydettäessä myös maastokäyntejä tuhokohteisiin. Palvelu tarjoaa asiantuntija-apua metsätuhoretkeilyjen ja metsätuhoihin liittyvien koulutustilaisuuksien järjestämisessä. Toiminta on osin maksutonta, osin maksullista (ks. alla linkki Palvelut).

Hankkeen Palvelut

Hankkeen toimintaan osallistuu tarvittaessa Metlan eri toimipaikoissa työskenteleviä metsäpatologian, metsäeläintieteen, ilmansaasteiden, ravinne- ja vesitaloushäiriöiden sekä torjunta-aineiden asiantuntijoita. Asiakkaat pyritään aina ohjaamaan laitoksen parhaimmille asiantuntijoille. Asiantuntijat ja muidenkin palvelujen kuvaukset löytyvät Internetissä toimivasta Metinfo Metsien terveys -palvelusta.

Tulokset

Hankkeessa koottu tietämys metsätuhoista lisätään Internetissä toimivan Metinfo Metsien terveys -palvelun sivuille. Palvelu on tarkoitettu käytännön metsätalouden työkaluksi metsätuhojen hallintaan, neuvontaan, toimenpiteiden valintaan ja koulutukseen. Palvelu sisältää yli 150 tuhon­aiheuttajakuvausta ja n. 830 valokuvaa. Lisäksi palvelussa on vuorovaikutteinen tuhojen tunnistusopas, tuhoennusteita, lista tuhoasiantuntijoiden yhteystiedoista, tuhosanasto sekä tuhoaiheiset lait ja asetukset. Kunkin vuoden lopussa julkaistaan raportti kuluneen vuoden metsätuhotilanteesta.

HANKKEEN VETÄJÄ

Pouttu, Antti
Metsäntutkimuslaitos
Vantaan toimipaikka
PL 18, 01301 VANTAA
Puh. 029 532 2576
antti.pouttu @ metla.fi

MUUT TUTKIJAT

Henttonen, Heikki, VA
Huitu, Otso, SU
Matala, Juho, JO
Neuvonen, Seppo JO
Nevalainen, Seppo, JO
Niemimaa, Jukka, VA
Nuorteva, Heikki, VA
Poteri, Marja, SU
Siitonen, Juha, VA
Viiri, Heli, JO
Vuorinen, Martti, SU
Ylioja, Tiina, VA

KESTO

1992-

ASIASANAT

abioottiset tuhot, diagnoosi, eläintuhot, ennusteet, hyönteistuhot, ilmansaasteet, metsänsuojelu, metsäntaudit, metsätuhot, neuvonta, tietojärjestelmät

TUTKIMUSHANKERYHMÄ

Päivitetty: 24.11.2014 /eh | Copyright Metla | Palaute