Metla Hanke 3044

Metsänviljelyaineiston kaupan viranomaistehtävät

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Julkaisut  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 1947-2003   Asiasanat: alkuperäluokat, kaupan valvonta, kloonit, käyttöalue, metsänviljelyaineisto

Tavoitteet

Metsänviljelyaineiston kaupasta annetun lain ja MMM:n päätöksen perusteella Metsäntutkimuslaitoksen tehtävänä on pitää virallisia luetteloita eri alkuperäluokkiin kuuluvista metsänviljelyaineistoista. Tämän lisäksi tehtävänä on määrittää hyväksymisvaatimukset ja käyttöalueet. Tavoitteena on pitää luettelot ajan tasalla ja suorittaa maastotarkastuksia tarpeen mukaan. Metla osallistuu myös kauppaa rajoittavien kansainvälisten säädösten (EU, OECD) valmisteluun ja täytäntöönpanoon.

Hankkeen vetäjä: Rusanen, Mari
Metsäntutkimuslaitos, Vantaan toimipaikka, PL 18, 01301 VANTAA
Puhelin: 029 532 5477
Sähköpostiosoite: mari.rusanen@metla.fi


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute