Metla Hanke 3042

Kasvun vaihtelu

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Tiedotteet  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 1992-1996   Asiasanat: ilmansaasteet, ilmastollinen vaihtelu, kasvunvaihtelu, kasvutrendi, vuosilustoindeksi

Tavoitteet

Ihmisen on viime vuosikymmenien toiminnallaan saattanut vaikuttaa ilmakehään ja sitä kautta kasvuolosuhteisiin niin paljon, että vaikutukset ovat todettavissa myös puiden kasvussa. Erään hypoteesin mukaan puiden kasvu kohoaa aluksi, mutta kääntyy ennen pitkää laskuun. Todisteita kasvun selittämättömästä kohoamisesta on löytynyt mm. Saksasta, Ranskasta ja Ruotsin eteläosasta. Suomalaistenkin metsien kasvussa on todettu 1900-luvulla pitkän ajan nouseva trendi, mutta sen selitetään johtuvan ensisijaisesti tehostuneesta metsänhoidosta. Esimerkit Euroopasta antavat kuitenkin aiheen epäillä, että ilmastollakin saattaa olla vaikutuksensa trendiin. Varmuus saadaan vasta, kun tiedetään, missä määrin ilmaston luontaiset pitkäaikaiset vaihtelut ja ihmisen toiminnasta aiheutuneet ilmastonmuutokset vaikuttavat kasvuun. Kysymysten selvittämiseksi tarvitaan vertailutietoa muinaisesta ilmastosta. Tieto saadaan puiden vuosilustoista, jotka kertovat jopa jääkauden loppuaikojen sääolosuhteista (noin 8 000 e.Kr.). Kasvun vuosien välisen vaihtelun tunteminen on tärkeätä verrattaessa eri aikoina mitattuja tuloksia toisiinsa. Vuosilustoindeksillä voidaan korjata tietyn ajankohdan mitattu kasvu vastaamaan pitkän ajan keskimääräistä ilmastoa. Vastaavasti metsävaratietojen päivityksessä indeksillä korjataan malleilla ennustettu kasvu vastaamaan tarkasteluajankohdan kasvun tasoa. Kasvukauden aikaista kasvunseurantaa tarvitaan arvioitaessa vuosilustojen käyttökelpoisuutta ilmaston muutosten indikaattorina ja ennustettaessa puiden kasvua säätekijöillä. Lisäksi seuranta mahdollistaa kasvukauden kokonaiskasvun (maataloudessa satoluku) ennustamisen jo kasvukauden aikana.


Hankkeen vetäjä: Mielikäinen, Kari
Metsäntutkimuslaitos, Vantaan toimipaikka, PL 18, 01301 VANTAA
Puhelin: 029 532 2615
Sähköpostiosoite: kari.mielikainen@metla.fi

Muut tutkijat: Nöjd, Pekka, VA (1993,1996), Pesonen, Erkki, VA (1995-96), Ritari, Aulis, KO (1993-96), Timonen, Mauri, RO (1993-97)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute