Metla Hanke 3040

Peltojen metsitysmenetelmät

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Tiedotteet  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 1990-1995   Asiasanat: hirvituho, kannattavuus, maa-analyysi, maanmuokkaus, maaperäeläimet, metsittäminen, myyrätuho, peltojen metsittäminen, pintakasvillisuuden torjunta, puulajivalinta, ravinnetalous, sienijuuri, taimilaji, typpiaineenvaihdunta

Tavoitteet

Hankkeessa pyritään täsmentämään peltojen metsitykseen soveltuvat metsittämistavat sekä antamaan tietoja jo tehtyjen pellonmetsitysalueiden puuston kehityksestä. Tutkimukset tähtäävät välittömiin käytännön sovellutuksiin ja alueellisten erityispiirteiden huomioimiseen.
Hankkeessa on pyritty saamaan yhteen eri yhteistyöorganisaatioiden asiantuntemus.

Pellonmetsityksen eri osaongelmista ja niiden ratkaisuista tuotetaan runsaasti tieteellisiä raportteja ja yleistajuisia artikkeleita. Uusi tieto viedään käytäntöön nopeasti kurssien, seminaarien, lehdistön yms. välityksellä.

Hankkeen vetäjä: Hytönen, Jyrki
Metsäntutkimuslaitos, Kannuksen toimipaikka, Silmäjärventie 2, 69100 KANNUS
Puhelin: 029 532 3405
Sähköpostiosoite: jyrki.hytonen@metla.fi

Muut tutkijat: Aarnio, Jukka, HE (1995), Aro, Lasse, PA (1993), Ekola, Elina (1993), Ferm, Ari (1993-94), Heikkilä, Risto, VA (1993-95), Heiskanen, Juha, SU (1994-95), Henttonen, Heikki, VA (1993-95), Kaunisto, Seppo, PA (1993-95), Kinnunen, Kaarlo, PA (1993-96), Kolström, Taneli (1993-94), Lauhanen, Risto, PA (1995-96), Lilja, Sakari (1995), Niemimaa, Jukka, VA (1993-94), Pietiläinen, Pekka, MU (1993-95), Rantala, Satu (1993-94), Saksa, Timo, SU (1995), Varmola, Martti, RO (1993), Wall, Antti, KA (1993-95)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute