Metla Hanke 3039

METLAn tutkimusalueiden käytön tiedonhallinta ja suunnittelusysteemi

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 1991-1994   Asiasanat: hakkuiden suunnittelu, korjuun suunnittelu, matemaattinen optimointi, metsän inventointi, metsäninventointi, paikkatietojärjestelmä

Tavoitteet

Hanke on jatkohanke vuosien 1990-1993 hankkeelle 'METLAn tutkimusmetsien tiedonhallinta- ja suunnittelusysteemi (TUTGIS)'.

Hankkeen ensisijaisina tehtävinä on TUTGIS -järjestelmän ylläpito ja käyttöönotto. Ylläpito sisältää järjestelmään mahdollisesti jääneiden virheiden korjauksen sekä järjestelmän käytettävyyden parantamisen.
Ylläpitoon kuuluu myös käyttöohjeiden ajantasallapito, tutkimuksen tuottamien uusien laskentamallien korvaaminen järjestelmään ja muualta saatujen uusien ohjelmaversioiden (mm. MELA -päivitykset) käyttöönotto.
Käyttöönotto sisältää järjestelmän asennuksen haluttuihin ympäristöihin. Käyttöönotto sisältää myös käyttäjien koulutuksen ja opastuksen.
Hankkeella on myös alussa tietokannanhoitajan tehtävät. Nykyisessä järjestelmässä tehdyistä toimenpiteistä kertyy tietoa vain toimenpiteen laadusta ja toteutusajankohdasta. Yhtenä kehitystehtävänä onkin rakentaa sovellus tietojen viemiseksi tehdyistä toimenpiteistä metsiköiden käsittelyhistorian kokoamiseksi. Valmiiden suunnitelmien havainnollistamiseksi automatisoidaan karttatuotanto.

Hankkeen vetäjä: Juvakka, Markku

Muut tutkijat: Blauberg, Kai (1993), Nalli, Aki (1993-94), Nuutinen, Tuula, JO (1993-94), Paananen, Raito (1993), Saramäki, Jussi, KA (1993)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute