Metla Hanke 3037

Puiden laatukasvatus

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 1992-1994   

Tavoitteet

Metsän kasvatus on pitkään tähdännyt ennenkaikkea puuston kasvun ja tuoton lisäämiseen ja raaka-aineen riittävyyden varmistamiseen metsäteollisuudelle.

1980-luvulla käyttämättömiä puureservejä alkoi kertyä metsiin ja kilpailu markkinoilla kiristyä. Puun laadun merkitys erityisesti mekaanisessa metsäteollisuudessa kasvoi.

Hankkeessa on tavoitteena tutkimuksin löytää keinoja parantaa puun laatua ja käyttökelpoisuutta teollisuuden raaka-aineena. Hankkeen osatutkimukset pyrkivät selvittelemään metsänhoidollisten toimenpiteiden vaikutusta puuston tuotokseen ja laatuun. Tällaisia ovat mm. ensiharvennusmetsien tiheys, harvennustapa, eri puulajien pystykarsinta ja lannoitus.

Hankkeen piiriin kuuluu myös edellisiin kytkeytyneinä ympäristötekijöiden, maantieteellisen alueen ja geneettisten tekijöiden laatuvaikutukset.

Joissakin osahankkeissa tarkastellaan myös eri laatutekijöiden yhteisvaikutusta, siis ovatko intensiivisen kasvun aiheuttamat laatuhaitat hallittavissa. Lähes kaikki osahankkeet ovat joko aineiston käsittely- tai raportointivaiheessa, joten tulokset saataneen julkaistaviksi hankkeen päättymiseen mennessä.

Hankkeen vetäjä: Uusvaara, Olli

Muut tutkijat: Hannelius, Simo, VA (1993-94), Louna, Timo (1994), Mäkinen, Harri, VA (1993), Sairanen, Pentti (1993-94), Tuimala, Aili, VA (1993-94)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute