Metla Hanke 3036

Puutavaran kuljetusyritysten kannattavuus

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Julkaisut  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 1990-1993   Asiasanat: autokuljetus, kannattavuus, kilpailustratetegiat, liikkuvuuden esteet, metsäkoneyritys, puunkorjuu, strategiset ryhmät

Tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää puun korjuun ja autokuljetuksen toimialojen kannattavuus ja siihen eniten vaikuttavat tekijät sekä menestyneimpien yritysten kilpailustartegiat.

Tutkimuksen tuloksia voidaan käyttää yrittäjien koulutuksen kehittämiseen ja uusien menestyksellisten kilpailustrategioiden luomiseen. Yhteistyö Koneyrittäjien liiton ja Metsäalan kuljetus- yrittäjien kanssa on ollut tiivistä.

Hankkeen vetäjä: Mäkinen, Pekka


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute