Metla Hanke 3035

Hakkuun koneellistuminen muuttuvassa metsätaloudessa

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 1992-1995   Asiasanat: Koneellistuminen, hakkuukone, ketjukarsinta, koneellistaminen, koneen kuljettaja, kouluttajakoulutus, kuljettajakoulutus, optimointi, puutavaran mittaus

Tavoitteet

Välittömänä tavoitteena on tuottaa osahankkeittain tietoa hakkuun koneellistamiseen liittyvistä ongelmista ja koneellistamisen vaikutuksista metsätaloudessa. Selvityksen pohjalta etsitään ratkaisuja koneellistamisen kitkatekijöihin metsätaloudessa ja tuetaan suomalaisen metsäkoneteollisuuden kehitys- ja vientitoimintaa.

Osahankkeitten tulosten perusteella koostetaan synteesi puutavaran koneellisesta hakkuusta ja esitetään toimenpiteet, joilla metsätalouden kokonaisuuden kannalta (tuottavuus, kustannukset, metsäympäristö, puutavaran laatu, koneyrittäjäin toimintaedellytykset) päästään mahdollisimman edulliseen lopputulokseen. Hankkeen puitteissa suoritetaan yksi maat. metsät. tohtorin tutkinto.

Hankkeen vetäjä: Hakkila, Pentti

Muut tutkijat: Eeronheimo, Olli (1993-95), Juntunen, Marja-Liisa, SU (1993-95), Kanninen, Kaija, VA (1993-95), Mäkinen, Pekka, VA (1993-94), Nurmi, Juha, KA (1993-94), Piispanen, Riikka (1994), Rummukainen, Arto, VA (1993-94)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute