Metla Hanke 3034

Metsäkoneiden maastoliikkuvuus

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 1992-1994   Asiasanat: kantavuus, korjuuvauriot, lumi, maastoliikkuvuus, metsäkoneet, puunkorjuu, suo, tuottavuus

Tavoitteet

Hankkeessa pyritään luomaan edellytyksiä puunkorjuuseen liittyvän maastoliikkuvuuden optimoinnille eli korjuuvaurioiden minimoinnille ja tuottavuuden maksimoinnille.

Koska tehtävä on mahdoton ilman maasto-korjuukone -vuorovaikutukseen vaikuttavien tekijöiden tuntemista, tutkitaan hankkeessa maaperän kantavuusmallien soveltamista moreenimaille sekä lumen vaikutusta korjuukoneiden liikkuvuuteen. Hankkeessa rakennetaan sähköinen tunkeutumisvastusmittari maaperän kantavuuden mittaukseen sekä maastoliikkuvuussimulaattori maasto-korjuukone -vuorovaikutuksen tutkimiseen.

Hankkeessa selvitetään paikkatietojärjestelmien käyttömahdollisuuksia puunkorjuun suunnittelujärjestelmässä, jossa korjuukoneiden reitinvalinta ja tuottavuuslaskenta perustuu maasto-korjuukone -vuorovaikutuksen tuntemiseen.

Hankkeen vetäjä: Ala-Ilomäki, Jari
Metsäntutkimuslaitos, Vantaan toimipaikka, PL 18, 01301 VANTAA
Puhelin: 029 532 2337
Sähköpostiosoite: jari.ala-ilomaki@metla.fi

Muut tutkijat: Rummukainen, Arto, VA (1993-94), Saarilahti, Martti (1993)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute