Metla Hanke 3033

Puunkorjuun vaikutus metsikön tilaan

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 1992-1994   Asiasanat: koneellinen korjuu, korjuuvauriot, laho

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on selvittää korjuuvaurioiden syntyä sekä korjuuvaurioiden aiheuttamia biologisia ja taloudellisia seurauksia.
Osahankkeessa 1 selvitetään korjuuvaurioden vaikutuksia männyllä mittaamalla aiemmin perustettu vauriokoeala.

Osahankkeessa 2 "Harvennuspuun korjuun metsälle aiheuttamat kustannukset" selvitetään kirjallisuuteen perustuen korjuuvaurioiden vaikutukset ja laaditaan Excel-pohjainen malli korjuuvaurioiden taloudellisten vaikutusten määrittämiseksi.

Osahankkeessa "Hakkuukoneen aiheuttamien puustohankkeiden ennustaminen" seurataan hakkuun tapahtumahetkellä jääviin puihin syntyviä kosketuksia ja niistä eri vuodenaikoina syntyviä vaurioita. Tutkimusleimikot inventoidaan tarkoin jälkimittauksin, ja aineistojen perusteella laaditaan vaurioitumista kuvaavat mallit eri seurantakuljettajille ja työoloille.

Uuden lähestymistapansa ansiosta tutkimus tuottaa syvällistä tietoa korjuuvaurioiden synnystä ja niiden taloudellisesta merkityksestä. Tuloksia voidaan hyödyntää puunkorjuun ja korjuukoneiden suunnittelussa sekä koulutuksessa.

Hankkeen vetäjä: Siren, Matti
Metsäntutkimuslaitos, Vantaan toimipaikka, PL 18, 01301 VANTAA
Puhelin: 029 532 2335
Sähköpostiosoite: matti.siren@metla.fi

Muut tutkijat: Hallaksela, Anna-Maija, VA (1993-94), Isomäki, Antti, VA (1993)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute