Metla Hanke 3030

Eri-ikäisen metsikön kasvattaminen

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 1990-2000   Asiasanat: alikasvokset, eri-ikäinen, eri-ikäinen metsikkö, kasvu, kuusi, simulointi, tuotos, tuotto, uudistaminen, uudistuminen
Tutkimusohjelma: Metsänkasvatuksen vaihtoehdot ja niiden puuntuotannolliset seuraukset

Tavoitteet

Hanke jakautuu kahteen osahankkeeseen, joiden tulostavoitteet ovat:

3030.1: Tavoitteena on tutkia kuusivaltaisten talousmetsien kasvattamista eri-ikäisinä Etelä-Suomessa. Tutkimustulosten perusteella laaditaan simulointimalli, jonka avulla selvitetään metsikkörakenteen pysyvyyttä, tuotosta ja tuottoja sekä tutkitaan menetelmän taloudellisuutta ja sen soveltamismahdollisuuksia.

3030.2: Tavoitteena on selvittää alikasvosten esiintymistä, alikasvostaimikoiden rakennetta, puiden sopeutumista alikasvosasemaan, fysiologisia muutoksia ja kasvureaktiota vapauttamisen jälkeen sekä alikasvoksia säästäviä puunkorjuumenetelmiä.

Hankkeen vetäjä: Valkonen, Sauli
Metsäntutkimuslaitos, Vantaan toimipaikka, PL 18, 01301 VANTAA
Puhelin: 029 532 5507
Sähköpostiosoite: sauli.valkonen@metla.fi

Muut tutkijat: Koistinen, Esa (1993-96), Kolström, Taneli (1993-94,1999), Mielikäinen, Kari, ES (1993-1997,2000), Ojansuu, Risto, VA (1993-1998,2000), Repola, Jaakko, VA (1993-94), Saksa, Timo, SU (1994-98)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute