Metla Hanke 3029

Puuston kasvun alueellisuus

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 1991-1996   Asiasanat: kasvu, puuston kasvu, rakenne, tuotos, tuotoskyky

Tavoitteet

Tavoitteena on selvittää puuston kasvua, tuotoskykyä ja rakennetta Lapin suojametsien, Pohjanlahden rannikkometsien ja Lapin kolmion tuoreiden kankaiden alueilla, jotka muodostavat kolme osahanketta.

Hankkeessa pyritään laatimaan erityisalueille omia puustoa kuvaavia kasvumalleja ja sen yhteydessä tarkistamaan olemassa olevien kasvumallien käyttöä puuston kasvun ja tuotoskyvyn arvioimisessa.

Lapin suojametsäalueella kuvataan metsien yleispiirteet ja yritetään määrittää talous- ja suojametsän raja. Pohjanlahden rannikkoalueella pyritään myös kuvamaan puuston kasvun ja kehityksen vaihtelua sekä erottamaan toisistaan alueen geologisesti nuorten metsämaiden ja puuston tekijöiden vaikutukset kasvuun ja kehitykseen eli kuvata ja määrittää maan viljavuus suhteessa maan kehitykseen ja metsän kasvuun.

Lapin kolmion alueella on tavoite myös puuvalinnan perusteiden selvittäminen ja kasvupaikkaluokituksen tarkentaminen erityisesti kuusikoiden tuoreilla kankailla.


Hankkeen vetäjä: Gustavsen, Hans

Muut tutkijat: Alenius, Virpi, RO (1996), Karlsson, Kristian, KA (1993-96), Timonen, Mauri, RO (1993-94,1996)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute