Metla Hanke 3027

Puuston kehityksen ennustaminen

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 1990-1994   Asiasanat: kasvumallitus, läpimittajakauma, muotoluku, oliopohjainen ohjelmointi, pituus- ja läpimittajakauma, prosessipohjaiset kasvumallit, puuston kehitys, simulointi, tietojärjestelmä

Tavoitteet

Toiminnan päätavoite on laatia puuston rakennetta ja kehitystä ennustavia malleja ja simulointijärjestelmiä, joita voidaan soveltaa metsätalouden suunnittelussa ja puuston kehityksen ennustamisessa.
Osahankkeissa kuvataan puuston rakennetta kaksiulotteisella läpimitta- ja pituusjakaumalla, laaditaan yksittäisen puun kasvua ennustavat mallit, jotka ottavat nykyisiä malleja paremmin huomioon metsikön tiheyden ja puiden välisen kilpailun sekä harvennuksen ja lannoituksen vaikutuksen puun kasvuun, kehitetään aiemmin laadittua prosessipohjaista metsän kasvumallia ja rakennetaan simulontijärjestelmä, johon voidaan liittää erilaisia malleja. Lisäksi tutkitaan metsien tuotos- ja tuottokykyä kiertoajan puitteissa simuloimalla puuston kehitystä MELA-ohjelmiston avulla ja laaditaan taimikonhoidon kustannusmalli, selvitetään puuston tiheyden vaikutusta metsikön muotolukuun ja laaditaan yksittäisen puun kasvua ennustavat mallit, joita voidaan käyttää simuloitaessa puhtaiden koivikoiden ja koivuvaltaisten metsiköiden kehitystä.

Tulostavoitteet ovat 10 julkaisua, kaksi väitöskirjaa, kolme lisensiaattityötä ja yksi pro-gradu-työ.

Hankkeen vetäjä: Hynynen, Jari
Metsäntutkimuslaitos, Vantaan toimipaikka, PL 18, 01301 VANTAA
Puhelin: 029 532 2350
Sähköpostiosoite: jari.hynynen@metla.fi

Muut tutkijat: Luoma, Pirkko (1993-94), Repola, Jaakko, VA (1994), Salminen, Hannu, RO (1993-94), Sievänen, Risto, VA (1993-94), Siipilehto, Jouni, VA (1993-94)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute