Metla Hanke 3026

Lehtipuiden kasvatus

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 1992-1997   Asiasanat: kasvatus, koivu, lehtipuut, puun laatu, uudistaminen

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on selvittää missä määrin eriasteiset eri lehtipuiden sekoitukset havupuuvaltaisissa metsiköissä ja puhtaat lehtipuumetsiköt vaikuttavat metsien tuotokseen ja laadulliseen kehitykseen sekä toisaalta edistävät metsien monimuotoisuutta ja eri käyttömuotojen edellytyksiä.

Ongelmanasettelun mukaisesti tavoitteena on tuottaa kasvatusmalleja erilaisille lehtipuiden kasvatusvaihtoehdoille.

Hankkeen vetäjä: Lähde, Erkki

Muut tutkijat: Kitunen, Veikko, ES (1997), Laiho, Olavi (1993-96), Niemistö, Pentti, PA (1993-94), Norokorpi, Yrjö (1993-97), Oikarinen, Matti (1993-95), Saksa, Timo, SU (1995-96), Verkasalo, Erkki, JO (1993-94)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute