Metla Hanke 3025

Metsikön ja puiden varhaiskehityksen mallittaminen ja taimikonkäsittelyn puuntuotannolliset vaikutukset

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Tiedotteet  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 1992-1996   Asiasanat: istutustiheys, kylvötiheys, mallitus, mallitus taimikon perkaus, puulajisuhteet, taimikon harvennus, taimikon perkaus, tilajärjestys, ulkoinen laatu, varhaiskehitys

Tavoitteet

Tavoitteet esitetään vuoden 1993 osahankejaon mukaisesti.
1. Mallitetaan männyntaimikon varhaiskehitys ja eri hoitotoimenpiteet (heiniminen ja perkaus).

2. Kuvataan TINKA-koealojen aineisto mallittamisen näkökulmasta ja tehdään joukko puiden ja metsiköiden alkukehitykseen liittyviä malleja.
3. Laaditaan kuusen taimien kasvun ja kehityksen malli, jolla kuvataan yksittäisen taimen ja metsikön kehitystä syntyhetkestä 10 metrin valtapituudelle asti.

4-7. Tutkitaan taimikonhoidon optimointia metsikön kokonaiskehityksen kannalta. Selvitetään kasvatustiheyden, puulajisuhteiden ja taimikonhoidon ajoituksen vaikutuksia puuston laatu- ja tilavuuskehitykseen.

8. Selvitetään samanaikaisesti istutettujen mänty-kuusi-rauduskoivu-hieskoivukoivu -sekataimikoiden kasvurytmiä.

9. Selvitetään taimikonperkauksen eri vaihtoehtoja ja verrataan perkauksen ja perkaamattomuuden vaikutuksia sekametsikön alkukehitykseen.
10. Tutkitaan eri vaiheessa harvennettujen männyntaimikoiden harvennusreaktiota.

11. Selvitetään kylvötuppaan tiheyden vaikutusta männikön tuotokseen ja laatuun ensiharvennukseen mennessä.

12. Tutkitaan kasvatustiheyden vaikutusta nuoren hieskoivutaimikon kehitykseen, sen tuotokseen ja ravinnetilaan.

Hankkeen vetäjä: Varmola, Martti
Metsäntutkimuslaitos, Rovaniemen toimipaikka, PL 16, 96301 ROVANIEMI
Puhelin: 029 532 4410
Sähköpostiosoite: martti.varmola@metla.fi

Muut tutkijat: Ferm, Ari (1993-94), Kolström, Taneli (1993-94), Kubin, Eero, MU (1993), Norokorpi, Yrjö (1993-96), Oikarinen, Matti (1993-95), Saksa, Timo, SU (1994-96), Salminen, Hannu, RO (1993-94,1996), Valkonen, Sauli, VA (1993-96)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute