Metla Hanke 3024

Metsänviljely

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 1992-1994   Asiasanat: istutus, koneellistaminen, koneellistuminen, kylvö, maanmuokkaus, sekastrategia, uudistamismenetelmat, uudistamismenetelmät

Tavoitteet

1. Etsitään tehokkaat, mutta taloudelliset keinot ongelmallisten vanhojen ojitusalueiden uudistamiseksi.

2. Selvitetään maanmuokkausmenetelmän ja istutusajankohdan vaikutus metsänviljelytulokseen metsämailla ja metsitetyillä pelloilla.

3. Selvitetään kylvön käyttömahdollisuuksia istutuksen korvaajana etenkin karuilla mailla, mutta tutkitaan myös mahdollisuuksia laajentaa kylvön käyttöä rehevien maiden suuntaan.

4. Selvitetään vanhojen istutustaimikoiden kunto ja tuotos.

5. Etsitään metsänviljelykoneiden ja maanmuokkauksen tuloksellisimmat yhdistelmät ja niille edullisimmat työmenetelmät. Laaditaan perusteet eri työmenetelmien työjäljen ja taloudellisuuden vertailemiseksi.

6. Selvitetään uudistamismenetelmien taloudellisimmat käyttöalueet ja sekastrategioiden mahdollisuudet tuloksellisuuden parantajana.

Hankkeen vetäjä: Kinnunen, Kaarlo

Muut tutkijat: Kolström, Taneli (1993-94), Kubin, Eero, MU (1993-94), Laiho, Olavi (1993-94), Moilanen, Mikko, MU (1993-94), Mäkitalo, Kari, RO (1993-94), Norokorpi, Yrjö (1993-95), Oikarinen, Matti (1993-94), Rummukainen, Arto, VA (1993-94), Saarinen, Markku, PA (1993-94), Saksa, Timo, SU (1994-95), Valtanen, Jukka (1993-94)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute