Metla Hanke 3023

Metsän luontainen uudistaminen

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 1972-1994   Asiasanat: koivu, kuusi, luontainen uudistaminen, mänty

Tavoitteet

Luontaisen uudistamisen tutkimus painottuu mäntyyn. Kuusen ja koivujen osuus on pienempi.Tavoitteena ovat kasvupaikan sallimissa rajoissa usean puulajin taimikot, joista valinnalla saadaan halutunlaisia metsiä. Perustyönä on siementävän puuston, siemensadon ja metsikkörakenteen tutkiminen. Sitä seuraa taimien ja taimikoiden alkukehityksen mittaus.

Hankkeessa on 17 osahanketta. Niistä kahden koekentät ovat turvemaalla ja viidentoista kankaalla. Tutkimuksen koekenttiä on vähän enemmän Pohjois-Suomessa kuin maan eteläpuoliskossa.

Siemensato- ja kariketutkimus on nykymuodossaan aloitettu jo v. 1960. Se on jatkuva tutkimus ja on pohjana muulle luontaisen uudistamisen tutkimukselle.

Puustokäsittelyjen lisäksi (erilaiset siemenpuustot) tutkitaan mm. maankäsittelymenetelmien vaikutusta, taimikon kehitystä emopuuston alla ja koneellisen korjuun ja uudistamisen yhteensovittamista.
Uudistamismenetelmien vertaamiseksi on joillakin koekentillä myös viljelykoealoja. Lapin, Koillismaan ja Kainuun koekentillä tulevat esiin ilmaston asettamat rajoitukset. Lopullinen uudistumistulos mitataan vakiintuneen taimikon inventoinneilla.

Hankkeen vetäjä: Valtanen, Jukka

Muut tutkijat: Hartman, Markus, VA (1993-94), Hokkanen, Tatu, VA (1993-94), Kinnunen, Kaarlo, PA (1993-94), Laiho, Olavi (1993-94), Lippo, Harri (1993), Lähde, Erkki, VA (1993-94), Mäkitalo, Kari, RO (1993-94), Niemistö, Pentti, PA (1993), Norokorpi, Yrjö (1993-95), Oikarinen, Matti (1993-94), Saarinen, Markku, PA (1993-94)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute