Metla Hanke 3022

Taimituotannon biologiset perusteet ja tekninen kehittäminen

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 1992-1994   Asiasanat: kasvatusmenetelmät, taimien laatu, taimifysiologia, taimitarhatekniikka

Tavoitteet

Hanke koostuu toimintavuonna seuraavista itsenäisistä osahankkeista:
"Kasvatusmenetelmät, taimien ominaisuuksien vaihtelu ja maastomenestyminen" on vanhojen aineistojen julkaisuhanke.
"Ympäristöstressit ja taimen mukautuminen kasvupaikalle" tutkii miten verson juuristoa matalampi lämpötila vaikuttaa taimien kasvuunlähtöön ja juuriston toimintaan.

"Paakkutaimien kasvatustiheyden vaikutus taimien ominaisuuksiin ja maastomenestymiseen" tutkii optimaalista kasvatustiheyttä ja fysiologisia mekanismeja, jotka säätelevät taimen reagointia tiheyteen.

"Paakkutaimien kasvualustan fysikaaliset ominaisuudet" tutkii kasvualustojen fysikaalisten ominaisuuksien vaikutusta veden ja hapen saatavuuteen ja pyrkii kehittämään kasvualustaseoksen, jolla olisi turpeen hyvät mutta ei huonoja ominaisuuksia.

"Paakkutaimituotannon ja taimitarhahygienian tekninen kehittäminen" tutkii paakkutaimien harvennuksen tekniikkaa ja ergonomiaa, kehittää menetelmiä taimitarhojen hygienian parantamiseksi.

"Torjunta-aineet taimitarhalla" tutkii torjunta-aineiden käyttäytymistä taimitarhaympäristössä ja -työssä ja selvitetään torjunta-aineiden käytön optimointia taimitarhalla.

"Vajaastituleentuneiden siementen jälkikypsyttäminen" on vanhojen aineistojen julkaisuhanke.

Hankkeen vetäjä: Smolander, Heikki
Metsäntutkimuslaitos, Suonenjoen toimipaikka, Juntintie 154, 77600 SUONENJOKI
Puhelin: 029 532 4810
Sähköpostiosoite: heikki.smolander@metla.fi

Muut tutkijat: Aphalo, Pedro (1993-95), Heiskanen, Juha, SU (1993-95), Iivonen, Sari (1994-95), Juntunen, Marja-Liisa, SU (1993-94), Palmgren, Kristina (1993), Pulkkinen, Mikko (1993-94), Rikala, Risto, SU (1993-95), Savonen, Eira-Maija, PA (1993-95), Vapaavuori, Elina, SU (1993-94)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute