Metla Hanke 3021

Puutavaran mittaus

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: - 1996   Asiasanat: metsän arviointi, metsänarviointi, mittaus, puukauppa, puutavaralajit, puutavaran laatu

Tavoitteet

Hankkeessa tutkitaan puutavaran mittauksen puuteknologisia, metsänarvioimistieteellisiä ja matemaattisia perusteita ja kehitetään konkreettisia puutavaran määrän ja laadun mittausmenenetelmiä kauppahintojen, metsätyöpalkkojen ja urakointimaksujen määrittelemiseksi sekä puuraaka-aineen tuotantoon ohjausta ja lajittelua ja puunhankinnan valvontatehtäviä varten.

Erityistavoitteita ovat mittauksen tarkkuuden, taloudellisuuden, joustavuuden ja ergonomian parantaminen. Seurataan alan teknistä ja organisatorista kehitystä sekä tutkimustarpeita, testataan tarvittaessa uusia mittaustekniikoita ja annetaan neuvontaa ja suosituksia mittausmenetelmien käytöstä.

METLAn lakisääteisenä tehtävänä valmistellaan käytännön puutavaran mittausohjeita Puutavaran mittauksen neuvottelukunnan käsittelyä varten.

Hankkeen vetäjä: Verkasalo, Erkki
Metsäntutkimuslaitos, Joensuun toimipaikka, PL 68, 80101 JOENSUU
Puhelin: 029 532 3020
Sähköpostiosoite: erkki.verkasalo@metla.fi

Muut tutkijat: Ihalainen, Antti, HE (1993-94), Nousiainen, Hannu, VA (1996), Sairanen, Pentti (1993-94)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute