Metla Hanke 3019

Koetoiminnan kehittäminen ja tukipalvelu

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 1992-2000   Asiasanat: kartoitus, maastotyöohje, maastyöohjeet, mittausmenetelmät, mittausvälineet, peruslaskenta, tiedonhallinta, tiedonsiirto, tiedontallennus

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on maastossa tapahtuvan tukimustiedon keruun sekä aineistojen esikäsittelyn ja tallennuksen kaikinpuolinen rationalisointi.
Tavoiteltavana rationalisointihyötynä voidaan pitää työn tuottavuuden lisäystä, työn ergonomisten ominaisuuksien parantumista, havaintojen tarkkuuden ja luotettavuuden parantumista sekä uusien havaintotunnusten mittausmahdollisuutta.

Myös kokeiden ja kerättyjen tutkimusaineistojen yhteis- ja uuskäyttöä pyritään edistämään. Mukaan otettavilta hankkeilta edellytetään, että niistä arvioidaan olevan hyötyä pitemmällä aikavälillä tai laajemmassa käyttäjäpiirissä kuin mitä yksi tutkimushanke edustaa.

Hankkeen vetäjä: Isomäki, Antti

Muut tutkijat: Heinonen, Jaakko, JO (1996-2000), Heinonen, Riitta, VA (1997-2000), Hongisto, Timo (1998-99), Kukkola, Mikko, VA (1996-2000), Pesonen, Erkki, VA (1996-2000), Piri, Tuula, VA (2001), Poikolainen, Jarmo, MU (1997), Ritari, Aulis, KO (1996), Timonen, Mauri, RO (1996-2000), Veijalainen, Heikki (1998)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute