Metla Hanke 3017

Metsien virkistyskäyttö ja aineettomat arvot

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 1989-1994   Asiasanat: metsien monikäyttö
Tutkimusohjelma: Metsien monikäytön tutkimusohjelma

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on tuottaa tietoa metsien virkistyskäytöstä, aineettomista arvoista sekä virkistysympäristön maiseman- ja taajamametsien hoidon menetelmistä metsätalouden, maankäytön ja virkistysalueiden suunnittelun sekä ulkoilupolitiikan ja luonnonvarojen hoidon tarpeisiin.

Hankkeen vetäjä: Reunala, Aarne

Muut tutkijat: Hytönen, Marjatta, HE (1993-95), Kakkuri, Eero, ES (1993-94), Karjalainen, Eeva, HE (1993-95), Komulainen, Minna (1993-95), Löfström, Irja, VA (1993-94), Saarinen, Jarkko, RO (1993), Sievänen, Tuija, HE (1993-95)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute