Metla Hanke 3013

Metsien käyttö ja ympäristö

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 1991-1995   Asiasanat: etäisyysfunktiot, metsäsektorin kansantaloudelliset vaikut, metsäteollisuus, metsäteollisuustuotteiden kauppa, paneeliaineistot, panos-tuotos -analyysi, panos-tuotos analyysi, saastuminen, tuotantoteknologia, ympäristönsuojelumääräykset

Tavoitteet

Hanke koostuu seuraavista osatutkimuksista:

1) Ympäristönsuojelutoimenpiteiden vaikutukset Suomen massa- ja paperiteollisuudessa (Hetemäki, Hakuni). Tutkimuksessa selvitetään vesistöpäästörajoitteiden vaikutuksia massa- ja paperitehtaiden kannattavuuteen ja tehokkuutteen, sekä vesiviranomaisten asettamien rajoitteiden kustannustehokkuutta. Akateemisena tavoitteena on väitöskirja ja pro gradu työt.

2) Metsät, saastuminen ja taloudellinen kasvu (Kuuluvainen, Tahvonen). Tutkimuksessa tarkastellaan saastumiselle alttiista luonnonvarasta (metsästä) riippuvan kansantalouden toimintaa. Tavoitteena on kehittää aihepiiristä aikaisemmin esitettyjä teoreettisia malleja. Tulostavoitteena on julkaista artikkeleita tieteellisissä julkaisusarjoissa.

3) Puun käyttö ja hiilitasapaino (Seppälä, Siekkinen). Tutkimuksessa kehitetään puunkäytön hiilitilinpitoon perustuva dynaaminen hiilitasemalli ja suoritetaan sillä vaihtoehtoisa laskelmia. Lisäksi tavoitteena on esittää malli, jonka avulla metsien sitoma hiilidioksiidi voidaan huomioida energiaverotuksessa (Tahvonen).

4) Metsäsektorin muutosten kansantaloudelliset vaikutukset (Toropainen). Tutkimuksessa tarkastellaan metsäsektorin vaikutusta Suomen kansantaloudessa käyttäen panos-tuotos laskelmia.

Hankkeen vetäjä: Hetemäki, Lauri
Metsäntutkimuslaitos, Vantaan toimipaikka, PL 18, 01301 VANTAA
Puhelin: 029 532 2111
Sähköpostiosoite: lauri.hetemaki@metla.fi

Muut tutkijat: Seppälä, Heikki (1993-95), Siekkinen, Virpi (1993), Toropainen, Mikko, JO (1993-94)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute