Metla Hanke 3011

Metsäsektorin suhdannedynamiikka

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Tiedotteet  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 1992-1996   Asiasanat: metsien aineettomat arvot, metsänomistajakohtaiset hinnat, metsäsektori, metsäteollisuus, metsäteollisuustuotteet, paneeliestimointi, puuvaranto, raakapuumarkkinat, seurantajärjestelmät, suhdannevaihtelu, suhdannevaihtelut, vientimarkkinat, yksityismetsänomistajat

Tavoitteet

Metsäteollisuuden ja puumarkkinoiden suhdannevaihtelut ovat yksi keskeisiä Suomen kansantalouden ja erityisesti metsäsektorin taloudelliseen toimintaan vaikuttavia tekijöitä.

Metsäsektorin suhdannedynamiikka projektin tavoitteena on tuottaa vuosittain syksyisin ilmestyvä tuotannonalan taloudellista tilaa kuvaava ja lähikehitystä ennustava ajankohtaiskatsaus.Tämä edellyttää tuotannonalan taloudellisen kehityksen jatkuvaa seurantaa ja keskeisten tietojen systemaattista päivittämistä. Tätä palvelevan järjestelmän luominen on vasta alusssa.

Aikasarjaekonometrian nopea kehitys on tuottanut uusia entistä tehokkaampia välineitä suhdanneluonteisten ilmiöiden kuvaamiseen, selittämiseen ja ennustamiseen.

Hankkeessa tullaan seuraamaan menetelmien kehitystä kertaluonteisten projektien avulla, joiden tulokset käytetään soveltuvin osin ajankohtaiskatsauksen tuottamiseen.

Hankkeen vetäjä: Kuuluvainen, Jari

Muut tutkijat: Aarnio, Jukka, HE (1993-95), Elovirta, Pertti, HE (1994-95), Enroth, Raija-Riitta, HE (1994-95), Hetemäki, Lauri, HE (1995), Hänninen, Riitta, HE (1993-95), Laaksonen-Craig, Susanna (1993-94), Mikkola, Eero, HE (1993-94), Mäki-Simola, Elina, HE (1995), Nikunen, Timo (1994-95), Ollonqvist, Pekka, JO (1994), Ovaskainen, Ville, HE (1994-95), Pajuoja, Heikki, VA (1994-95), Siitonen, Markku, HE (1994), Toppinen, Anne, JO (1993)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute