Metla Hanke 3010

Metsäteollisuuden markkinat ja markkinointi

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Tiedotteet  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 1987-1996   Asiasanat: Euroopan unioni, loppukäyttö, markkinat, markkinointi, metsätaloustuet, metsäteollisuus, metsäteollisuustuotteet, vienti

Tavoitteet

Vain puun riittävä teollinen käyttö takaa myös nykyoloissa suomalaisen elintason. Näin siitäkin huolimatta, että metsien muiden arvojen ja käyttömuotojen merkitys lisääntyy.

Markkinoiden kehitys ja metsäteollisuuden markkinointiosaaminen ovat ratkaisevia tekijöitä puuvarojen käytössä. Metsäteollisuuden markkinat muuttuvat: kansainvälinen kilpailu kiristyy, Euroopan taloudelliset rakenteet muuttuvat, tuotteet ja teknologia uudistuvat, ympäristötekijät korostuvat markkinoilla, kuluttajien asenteet muuttuvat.

Hanke tuottaa tietoa metsäteollisuuden kotimaan ja vientimarkkinoiden muutoksista ja siitä, miten ne vaikuttavat yritysten markkinointiin ja strategiseen suunnitteluun. Perustutkimuksen ohella hankkeessa laaditaan myös nopeita katsauksia ajankohtaisiin tarpeisiin.

Hankkeen vetäjä: Valtonen, Kari
Metsäntutkimuslaitos, Vantaan toimipaikka, PL 18, 01301 VANTAA
Puhelin: 029 532 5508
Sähköpostiosoite: kari.valtonen@metla.fi

Muut tutkijat: Enroth, Raija-Riitta, HE (1993-95), Hänninen, Riitta, HE (1993-95), Larronmaa, Annastiina (1993-94), Makkonen, Martti (1994), Nikunen, Timo (1994-95), Seppälä, Heikki (1993-94), Toivonen, Ritva (1994), Vanhanen, Heidi, HE (1993-95)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute