Metla Hanke 3009

Metsätalouden kannattavuus

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 1989-1995   Asiasanat: kannattavuusseuranta, laskentatoimi, metsälö, optimointi, suunnittelu, yritys

Tavoitteet

Tutkitaan ja kehitetään metsätalouden johtamisen varten liiketaloustieteiden ja metsätalouden liiketieteen menetelmin kannattavuuden parantamista ja kannattavuusseurantaa sekä liiketaloudellisia tunnuslukuja.

Taloudellisen tehokkuuden parantamiseen kehitetään Metsänomistajan investointi- ja rahoitussuunnittelun sekä kiertoaikaongelman ratkaisun menetelmiä. Metsänomistajan päätöksenteon tukijärjestelmää kehitetään ja monitavoitteista päätöksentekoa sovelletaan yhteistyössä Metsätalouden suunnittelu -hankkeen ja vastaavien ulkomaisten hankkeiden kanssa.

Tutkimus perustuu intensiiviseen kotimaiseen ja kansainväliseen yhteistyöhön.

Yksityismetsätalouden edistämisorganisaatiot, yhteismetsät, yliopistojen metsätieteellisen yksiköt, eräät kauppakorkeakoulut ja teknillisen korkeakoulut sekä muut metsälliset sidosryhmät ovat keskeisesti mukana.
Pohjoismaista yhteistyötä harjoitetaan ja yhteisjulkaisuja tehdään sekä suunnittelun että seurannan alueilla. Kannattavuusseurannan kehittäminen perustuu yhteistyöhön saksankielisten yksiköiden kanssa.
Metsäsuunnittelun kehittäminen ja monitavoitteisuus rakentuu pohjoismaisille ja yhdysvaltalaisille tuloksille ja yhteistyölle.

Hankkeen vetäjä: Penttinen, Markku

Muut tutkijat: Aarnio, Jukka, HE (1993-95), Kinnunen, Matti (1993-95), Lausti, Antrei (1995), Myllyniemi, Antti (1994), Pulkkinen, Helena (1994-95), Uotila, Esa, HE (1993-95)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute