Metla Hanke 3008

Suunnittelu metsää omistavassa yrityksessä

[  English  |  Tavoitteet  |  Tulokset  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 1982-1994   Asiasanat: hakkuukypsyys, hakkuumahdollisuudet, harvennukset, harvennus, hinnat, kauppatavat, kustannukset, metsiköt, metsäkiinteistöt, metsänomistajan päämäärät ja tavoitteet, optimointi, puuntuotantostrategiat, suunnittelu, yritykset

Tavoitteet

Metsän hyväksikäyttöä ja rahoitusta joudutaan todellisuudessa useimmiten suunnittelemaan osana koko kombinoitua yritystä tai muuta taloudellista organisaatiota. Perimmältään myös metsikön käsittely ja puukauppatavan valinta on nähtävä osana kombinoidun yrityksen talouden harjoittamista ja suunnittelua. Metsänomistajan talouden yksilöllinen suunnittelu ja hänen tavoitteensa ovat perustana myös laadittaessa realistisia alueellisia hakkuusuunnitteita.

Osahankkeissa 1,2,3,5 ja 6 hyvin keskeinen tieteellinen tavoite on menetelmän kehittäminen ja samalla myös sen soveltaminen empiiriseen aineistoon.

Osatutkimuksilla 2 ja 4 pyritään ennen kaikkea saamaan empiirisiä tutkimustuloksia.

Osahankkeessa 6 voidaan tieteellisten julkaisujen pohjalta kehittää metsälön suunnittelumallia käyttäjäystävälliseksi.

Osahankkeessa 3 kehitetään metsänomistajan puukauppatavan valintaa auttava tietokoneohjelma neuvontaa ja opetusta varten, mikäli tarvittava atk-suunnittelija on käytettävissä.

Tulokset

Tuloksista

Hankkeen vetäjä: Hämäläinen, Jouko

Muut tutkijat: Pesonen, Mauno (1993-94), Uotila, Esa, HE (1993-94)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute