Metla Hanke 3007

Metsäinvestointien kannattavuus

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 1990-1994   Asiasanat: epälineaarinen ohjelmointi, investointi, kannattavuus, metsänparannus, metsänuudistaminen, riski, tuottavuus, yksikkökustannukset

Tavoitteet

Yksityismetsätalouden heikentynyt kannattavuuskehitys sekä julkisessa rahoitustuessa tapahtuneet muutokset vaikuttavat olennaisesti päätöksentekoon puuntuotannon erilaisissa investointitilanteissa. Lisäksi mahdolliset EY-kytkennät muuttavat maa- ja metsätaloustuotannon valintatilanteita.

Hankkeessa selvitetään nimenomaan puunkasvatuksen erilaisten voimaperäisyystasojen kannattavuusvaikutuksia ja kustannusten sekä tuottavuuden kehitystä metsäinvestoinneissa. Puuntuottamisen ja kasvinviljelyn kannattavuutta selvitetään peltojenmetsittämisen -osahankkeessa. Hankkeen tulokset palvelevat yksittäisiä metsätalouden päätöksentekijöitä sekä maatalous- ja metsäpolitiikan suunnittelijoita ja päätöksentekijöitä. Hankkeella on vankat yhteydet käytännön metsätalouteen.

Hankkeen vetäjä: Aarnio, Jukka

Muut tutkijat: Rantala, Tapio (1993-94)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute