METLA

Esittely
Metinfo
  Tilastopalvelu
  Metsänomistajapalvelu
Julkaisut
Metsäverotus
Erillistutkimukset
Kansainvälinen
  toiminta
Henkilöstö
 

Metsätilastollinen tietopalvelu

Metsäverotus


Metsäverotuksessa oli vuosina 1993–2005 käytössä kaksi järjestelmää: pinta-alaverotus ja puun myyntitulojen verotus. Noin 33 prosenttia metsänomistajista (38 prosenttia metsäalasta) oli vielä pinta-alaverotuksen piirissä. Siirtymäajan jälkeen, vuodesta 2006 alkaen, kaikkia metsänomistajia verotetaan puun myyntitulojen perusteella.

Metlan lakisääteiset tehtävät liittyivät metsien pinta-alaverotukseen. Tehtävänä oli laskea vuosittain verokuutiometrin raha-arvo, jota käytettiin pinta-alaverotuksessa olleiden metsänomistajien metsätulojen (metsätalouden puhdas tuotto) määrittämiseen.

Raha-arvon laskentaa varten määritettiin:

  1. Kunnittaiset laskennalliset kantohinnat
  2. Kunnittainen hakkuusäästö
  3. Puun kasvatuksen kulut (keskimääräinen vähennys)
  4. Hankintahakkuiden keskimääräisten korjuukustannukset

Viimeinen metsien pinta-alaverotusta käsittelevä tiedote:

Metsien pinta-alaverotus 2005. Metsätilastotiedote 797. 12.12.2005.
Tekijät: Salakari, M. & Herrala-Ylinen, H.

Metsäverotus vuodesta 2006 alkaen:

Forest taxation in Finlandhttp://www.metla.fi/metinfo/mo/mverot.htma rewiew of the systems in use in 2006.
Tekijä: Salakari, M.

Kuvaus verojärjestelmistä vuosina 1993-2005:

Forest taxation in Finland - a rewiew of the systems curerntly in use. 1998.
Tekijä: Ylitalo, E.

Verokuutiometrin kunnittaiset raha-arvot 1996–2005:

Metinfo Metsänomistajapalvelu - Verokuutiometrin raha-arvot


Yhteystiedot:
Metsätilastollinen tietopalvelu
Metsäntutkimuslaitos
PL 18
01301 VANTAA
Puh. 029 5325441
tilasto@metla.fi

(Sivun alkuun)

Päivitetty 14.02.2011 /KSar
Palaute