METLA

Esittely
Metinfo
  Tilastopalvelu
  Metsänomistajapalvelu
Julkaisut
Metsäverotus
Erillistutkimukset
Kansainvälinen
  toiminta
Henkilöstö

Metsätilastollinen tietopalvelu

Julkaisut

  Metsätilastollinen vuosikirja
  Metsätilastotiedotteet
  Taskutilasto
  Erillistutkimuksiin liittyvät
  julkaisut

Metsätilastollisen vuosikirjan ja
  Metsätilastotiedotteiden
  julkistamiskalenteri

Yhteystiedot:
Metsätilastollinen tietopalvelu
Metsäntutkimuslaitos
PL 18
01301 VANTAA
Puh. 029 5325121
tilasto@metla.fi

Päivitetty 21.12.2011 /KSar Metlan kotisivulle
Palaute