METLA

Esittely
Metinfo
  Tilastopalvelu
  Metsänomistajapalvelu
Julkaisut
Metsäverotus
Erillistutkimukset
Kansainvälinen
  toiminta
Henkilöstö

Metsätilastollinen tietopalvelu

Henkilöstö


Martti Aarne MH, tilastopäällikkö
puukauppa, kansainvälinen metsätilastoyhteistyö
Irma Kulju tietopalvelusihteeri
Metsätilastollinen vuosikirja, tilastotiedotteet
 
Mika Galkin LuK, suunnittelija
Metinfo Tilastopalvelu
Helena Herrala-Ylinen FM
tietojärjestelmät, metsänhoito- ja metsänparannustyöt
Marja-Liisa Juntunen FT
metsänhoito- ja metsänparannustyöt
Annu Kaila MMM, tutkija
ulkomaankauppa
Mika Mustonen MMM, tutkija
toimivapaalla 31.12.2014 saakka
Elina Mäki-Simola MH, tutkija
hakkuut ja työvoima, kansainväliset metsätilastot
Aarre Peltola MMM, tutkija
Metsätilastollinen vuosikirja, Metinfo Tilastopalvelu
Kimmo Sareva suunnittelija
Metinfo Tilastopalvelu
Jukka Torvelainen MMM, tutkija
energiapuun markkinaseuranta, puun teollinen ja energiakäyttö
Esa Uotila MMM, tutkija
yksityismetsätalouden kannattavuus
Esa Ylitalo MMM, tutkija
puun teollinen ja energiakäyttö, metsien suojelutilastot

Yhteystiedot:

Metsätilastollinen tietopalvelu
Metsäntutkimuslaitos
PL 18
01301 VANTAA
Puh. 029 532 5441
Sähköposti: etunimi.sukunimi@metla.fi

Päivitetty 07.07.2014 /KSar Metlan kotisivulle
Palaute