METLA

Esittely
Metinfo
  Tilastopalvelu
  Metsänomistajapalvelu
Julkaisut
Metsäverotus
Erillistutkimukset
Kansainvälinen
  toiminta
Henkilöstö

[English]

Metsätilastollinen
tietopalvelu


Metsätilastollinen tietopalvelu tuottaa Suomen viralliset metsätilastot ja kehittää metsäsektorin tietotuotantoa.

Metsätilastollinen tietopalvelu tuottaa kattavia ja ajantasaisia tilastoja Suomen metsäsektorin toiminnasta. Metsätilastot perustuvat Metlan omiin kyselyihin ja tutkimustoimintaan sekä yhteistyöhön muiden tilastoviranomaisten ja metsäsektorin organisaatioiden kanssa (esimerkiksi Metsähallitus, Metsäteollisuus ry, Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio, Tilastokeskus ja Tullihallitus).

Metinfon Tilasto- ja Metsänomistajapalvelut ovat tuottamiamme tietopalveluja Internetissä (www.metla.fi/metinfo/).


Yhteystiedot:

Metsätilastollinen tietopalvelu
Metsäntutkimuslaitos
PL 18
01301 VANTAA

Puh. 029 5325121
tilasto@metla.fi

Päivitetty 18.06.2012 /KSar Metlan kotisivulle
Palaute