Metla Hanke 3004

Metsää kuvaavat mallit

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 1985-1994   Asiasanat: inventointimenetelmät, kasvumallit, runkomuoto, tasoitusmenetelmät, tilavuusyhtälöt

Tavoitteet

Tavoitteena on kehittää matemaattisia ja tilastotieteellisiä malleja ja menetelmiä mm. metsien inventoinnin ja metsätalouden suunnittelulaskelmien tarpeisiin.

Metsässä on paljon vaihtelua niin ajan kuin paikankin suhteen.Metsässä havaittavasta vaihtelusta suuri osa on hedelmällisintä kuvata satunnaisvaihteluna, jota voidaan analysoida tilastotieteen tarjoamin keinoin.

Ongelmana on satunnaisvaihtelun mutkikas rakenne sekä ihmisen toimenpiteiden aiheuttamat muutokset.

Metsän ominaisuuksien välisiä riippuvuksia ja trendejä tutkittaessa tarvitaan kehittyneitä matemaattisia ja tilastotieteellisiä tutkimusmenetelmiä. Näitä hankkeessa pyritään soveltamaan ja kehittämään konkreettisissa mallitustehtävissä.

Hankkeen kohderyhmänä ovat muut tutkijat ja tutkimushankkeet, erityisesti metsien inventoinnin, metsätalouden suunnittelun ja kasvu- ja tuotostutkimuksen hankkeet.

Hankkeen vetäjä: Lappi, Juha
Metsäntutkimuslaitos, Suonenjoen toimipaikka, Juntintie 154, 77600 SUONENJOKI
Puhelin: 029 532 5535
Sähköpostiosoite: juha.lappi@metla.fi

Muut tutkijat: Henttonen, Helena, HE (1993-94), Ojansuu, Risto, VA (1993)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute