Metla Hanke 3002

Metsätalouden mallintaminen ja analyysit

[  English  |  Tavoitteet  |  Tulokset  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Tiedotteet  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 1985-2025   Asiasanat: lineaarinen ohjelmointi, metsätalouden suunnittelu, optimointi, simulointi, valtakunnan metsien inventointi
Tutkimushankeryhmä: Erillishankkeet - Metsätalouden ja metsäympäristön tietovarannot

Tavoitteet

Hankkeen toiminta-ajatuksena on pitää yllä Suomen metsien käyttö- ja kehittymismahdollisuuksia kuvaavia tietoja samoin kuin kehittää ja tarjota asiakkaille näiden tietojen tuottamiseen tarvittavaa tietojärjestelmää, laskelmia ja ammattitaitoa.

Hankkeen tehtävät voidaan jakaa seuraaviin tehtäväryhmiin:
  1. MELA-järjestelmän ylläpito ja kehittäminen entistä monipuolisemmaksi ja yleisemmäksi metsätaloutta kuvaavaksi ja metsätaloudessa esiintyviä suunnittelutehtäviä ratkaisevaksi suunnittelujärjestelmäksi.
  2. MELA-järjestelmän käyttö erilaisiin suunnittelu- ja tutkimustehtäviin (säännönmukaiset selvitykset, uusien sovellusten kehittäminen, tutkimustehtävät) joko hankkeessa tai yhdessä muiden osapuolien kanssa.
  3. MELA-liittymät eli suunnitteluun tarvittavien tietojen, mallien ja menetelmien kehittäminen ja ylläpito.
  4. MELA-palvelu eli asiakkaiden toimeksiantojen toteuttaminen ja MELA-tuotteiden ylläpito ja markkinointi asiakkaiden käyttöön.

Tulokset

  1. MELA-ohjelmisto, jota käytetään alueellisissa ja valtakunnallisissa metsälaskelmissa sekä yritys- ja tilakohtaisessa metsäsuunnittelussa (Metsäntutkimuslaitos, Metsähallitus, metsäyhtiöt, metsäkeskukset, Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio ja metsäoppilaitokset)
  2. JLP-ohjelmisto, jota käytetään suomalaisessa MELA-ohjelmistossa, norjalaisessa GAYA/JLP-ohjelmistossa sekä muutamissa ruotsalaisissa metsäalan yrityksissä.
  3. Valtakunnan metsien 8. (1986-1993), 9. (1996-2003), 10. (2004-2008) ja 11. (2009-) inventointeihin perustuvat hakkuumahdollisuusarviot koko maasta.
  4. Vaihtoehtolaskelmia mm. metsätalouden alueellisia (1998, 2000, 2006, 2008, 2012) ja kansallisia metsäohjelmia (2010, 2015) sekä kasvihuonekaasuraportointia (2012) varten.
  5. MELA Tulospalvelu ja muut verkkopalvelut (http://www.metla.fi/metinfo/mela/).

Hankkeen vetäjä: Salminen, Olli
Metsäntutkimuslaitos > Luke, Vantaan toimipaikka, PL 18, 01301 VANTAA
Puhelin: 029 532 5346
Sähköpostiosoite: olli.salminen@luke.fi

Muut tutkijat: Hirvelä, Hannu, VA (2014-15), Härkönen, Kari, VA (2014-15), Kilpeläinen, Harri, JO (2015), Lappi, Juha, SU (2014-15), Lempinen, Reetta, JO (2014-15), Redsven, Visa, JO (2015)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 07.11.2015
Palaute