Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot

Avoimet työpaikat

Sivukartta | Haku

Tutkija

Metsäntutkimuslaitos (Metla) on tutkimus- ja asiantuntijaorganisaatio, joka kehittää ratkaisuja metsien hoitoa, käyttöä, tuotteita, palveluja ja aineettomia arvoja koskeviin haasteisiin ja kysymyksiin.

Tehtävä on määräaikainen 01.01.2015 - 30.06.2017
Määräaikaisuuden syy määräaikainen työsopimussuhde
Työpaikan tiedot: Metsäntutkimuslaitos, Paavo Havaksen tie 13, 90014 Oulu
Virka on perustettu yksikköön
Työaika: Virastotyöaika

Viran/tehtävän kuvaus: Tutkija työskentelee EU LIFE+ Ympäristöohjelman rahoittamassa hankkeessa LIFEPeatLandUse, jossa tuotetaan tietoa metsätalouskäyttöön soveltumattomien ojitettujen soiden jatkokäyttövaihtoehtojen ympäristö- ja taloudellisista vaikutuksista. Hanke on useiden organisaatioiden yhteinen.
Tutkijan tehtävänä on tuottaa tietoa metsätalouskäyttöön soveltumattomien ojitettujen soiden jatkokäyttövaihtoehtojen kustannustehokkuudesta numeerisen optimoinnin keinoin. Jatkokäyttövaihtoehtojen kustannustehokkuus arvioidaan tarkastelemalla samanaikaisesti pilottialueiden käytön taloudellisia hyötyjä ja niiden ennustettuja ympäristövaikutuksia (puun- ja turvetuotannon nettonykyarvo, biodiversiteetti, vesistökuormitus, kasvihuonekaasut). Lisäksi tutkija kehittää soiden jatkokäytön suunnitteluun soveltuvaa internet-pohjaista monikriteeristä päätösanalyysityökalua, jonka avulla eri intressitahot voivat arvioida soiden jatkokäyttövaihtoehtoja niiden erilaisten vaikutusten sekä omien tavoitteidensa perusteella.

Työpaikan sijainti: Metsäntutkimuslaitos , Paavo Havaksen tie 13, PL 413, 90014 Oulun yliopisto tai Metsäntutkimuslaitos, Itä-Suomen alueyksikkö, Joensuun toimipaikka, Yliopistokatu 6, 80100 Joensuu

Hakijalta odotamme: Hakijalta odotamme tohtorintutkintoa soveltuvalta alalta ja aiempaa kokemusta edellä mainituista tehtävistä. Tehtävä edellyttää syvällistä metsänkasvatuksen ymmärtämistä, metsikkösimulaattoreiden (esim. MELA ja Motti) ja numeeristen optimointiohjelmien (esim. JLP) sekä projektitason valintaa tukevien monikriteeristen päätöstukimenetelmien käytön hallintaa, hyvää suomen ja englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa, järjestelmällisyyttä, oma-aloitteisuutta ja yhteistyökykyä.

Palkkauksen peruste: Tehtävä sijoittuu Metlan palkkausjärjestelmässä vaativuustasolle 09 (3042,74 €/kk). Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa, jonka suuruus on enintään 50 % tehtävän vaativuuden mukaisesta palkasta.

Hakeminen

Hakuaika päättyy 03.12.2014 kello 16:00.

Toivomme hakemuksia ensisijaisesti sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta (työavain 400-142-14). Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös lähettämällä tai tuomalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen.

Metsäntutkimuslaitos
PL 18/ Jokiniemenkuja
01301 Vantaa

Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän työavain 400-142-14. Hakemuksia ei palauteta.

Lisätietoja

  • Professori Artti Juutinen, p.0408015341, etunimi.sukunimi@metla.fi
  • Erikoistutkija Mikko Kurttila, p. 0503913262, etunimi.sukunimi@metla.fi

Vuoden 2015 alussa Metla yhdistyy Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen (MTT) ja Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen (RKTL) kanssa Luonnonvarakeskukseksi, jonka tavoitteena on kehittää ratkaisuja uusiutuvien luonnonvarojen hoitoa, käyttöä, tuotteita, palveluja ja aineettomia arvoja koskeviin haasteisiin ja kysymyksiin.

  Päivitetty: 28.11.2014 /JVoi | Copyright Metla | Palaute