Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot

Avoimet työpaikat

Sivukartta | Haku

Tutkija

Metsäntutkimuslaitos (Metla) on tutkimus- ja asiantuntijaorganisaatio, joka kehittää ratkaisuja metsien hoitoa, käyttöä, tuotteita, palveluja ja aineettomia arvoja koskeviin haasteisiin ja kysymyksiin.

Tehtävä on määräaikainen 1.10.2012 - 31.3.2014
Määräaikaisuuden syy määräaikainen työsopimussuhde
Työpaikan tiedot: Metsäntutkimuslaitos, Jokiniemenkuja 1, 01301 Vantaa
Virka on viraston yhteinen
Työaika:  Virastotyöaika

Viran/tehtävän kuvaus: Tutkimustyö on osa Suomen Akatemian rahoittamaa hanketta "Puun kasvun, metsäekosysteemin ja ympäristötekijöiden vuorovaikutuksen moniskaalamallinnus".

Tutkijan tehtävänä on hankkeen tutkimussuunnitelman pohjalta tutkimuksen toteutuksen suunnittelu, tutkimusaineiston keruu ja analysointi sekä tulosten raportointi seuraavista aiheista: (1) männyn ja kuusen aineenvaihduntaprosesseja kuvaavat dynaamiset mallit; (2) aineenvaihduntaprosesseja kuvaavien mallien yleistäminen puu- ja metsikkötasolle; (3) mallien epävarmuuden lähteiden (lähtöaineisto, mallien parametrit, mallien rakenne) kvantifiointi ja vaikutukset; ja (4) alueelliset ennusteet puiden ja metsiköiden kasvusta muuttuvassa ilmastossa eri osissa Suomea.

Hakijalta odotamme: Tehtävään valittavalta edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa soveltuvalta alalta, sekä näyttöä tieteellisestä julkaisemisesta. Arvostamme aineistojen käsittelyyn soveltuvien menetelmien ja ohjelmistojen, erityisesti tilastotieteen ja systeemianalyysin menetelmien, hallintaa.

Luemme eduksi: Perehtyneisyys metsien kasvun ekologiaan ja metsänhoitomenetelmiin, R tilasto-ohjelmiston hallinta ja kokemus dynaamisista malleista katsotaan hakijalle eduksi. Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää myös valmiuksia työskennellä monitieteisessä tutkimusryhmässä, hyviä vuorovaikutustaitoja sekä erinomaista suomen ja sujuvaa englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa.

Palkkauksen peruste: Tehtävä on sijoitettu Metlan palkkausjärjestelmässä vaativuustasolle 9 (2966,38 euroa/kk) henkilön pätevyyden perusteella. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoritukseen perustuvaa palkanosa.

Hakeminen

Hakuaika päättyy 7.9.2012 kello 16:00.

Toivomme hakemuksia ensisijaisesti sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta (työavain 400-168-12) . Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös lähettämällä tai tuomalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Hakemuksia ei palauteta.

Metsäntutkimuslaitos
PL 18/ Jokiniemenkuja
01301 Vantaa

Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän työavain 400-168-12.

Lisätietoja

Harri Mäkinen, p. 029 532 5265, etunimi.sukunimi@metla.fi

  Päivitetty: 27.08.2012 /KPB | Copyright Metla | Palaute