Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot
Metla » Metlassa nyt » Avoimet työpaikat » Tutkija/Researcher

Avoimet työpaikat

Sivukartta | Haku

Tutkija/Researcher

Metsäntutkimuslaitos (Metla) on tutkimus- ja asiantuntijaorganisaatio, joka kehittää ratkaisuja metsien hoitoa, käyttöä, tuotteita, palveluja ja aineettomia arvoja koskeviin haasteisiin ja kysymyksiin.

Tehtävä on määräaikainen 01.08.2012 - 31.07.2015
Määräaikaisuuden syy: määräaikainen työsopimussuhde
Työpaikan tiedot: Metsäntutkimulaitos, Pohjois-Suomen alueyksikkö, Rovaniemi, Eteläranta 55, 96300 Rovaniemi
Virka on perustettu yksikköön
Työaika:  Virastotyöaika

Metsäntutkimuslaitos hakee tutkijatohtoria määräaikaiseen työsopimussuhteeseen ajalle 01.08.2012-31.07.2015. Toimipaikkana on Rovaniemi.

Tutkija työskentelee Suomen Akatemian rahoittamassa hankkeessa "Acidobakteerien ekologinen merkitys hiilen kierrossa arktisessa tundra maaekosysteemissä". Hankkeen tavoitteena on ymmärtää mikrobiyhteisöjen rakenteen merkitystä orgaanisen aineksen hajoamisessa ja ravinteiden kierrossa tundraekosysteemeissä sekä selvittää Acidobacteria-ryhmän merkitystä pohjoisissa maaekosysteemeissä. Hankkeessa on mukana Metlan, Jyväskylän Yliopiston, Lapin yliopiston Arktisen keskuksen ja Rutgersin yliopiston tutkijoita, Tutkijan tehtävänä on kehittää ja soveltaa mikrobi-molekyylibiologisia menetelmiä Acidobacteria ryhmän bakteerien tunnistamiseen ympäristönäytteistä sekä tutkia laboratorio- ja maastokokein näiden merkitystä orgaanisen aineksen hajoittajina.

Finnish Forest Research Institute, Rovaniemi Unit is looking for a Postdoctoral researcher to work on a project investigating the ecological role of Acidobacteria in carbon cycling in Arctic tundra soil ecosystems funded by the Academy of Finland. The aim of the project is to understand links between microbial community structure and nutrient cycling in tundra ecosystems and to assess the ecological role of Acidobacteria in northern soils. The research team consists of scientists from Metla, University of Lapland, University of Jyäskylä and Rutgers University, USA. The researcher position will be employed from the beginning of August 2012 to the end of July 2015. The major duties of the researcher are to develop and apply molecular methods for detecting the abundance and diversity of Acidobacteria in environmental samples and conduct laboratory and field experiments to assess the role of Acidobacteria in degradation of soil organic matter.

Valittavalta edellytetään tohtorin tutkintoa soveltuvalta alalta sekä mikrobiyhteisöjen kuvaamiseen tarvittavien molekyylibiologisten menetelmien tuntemusta. Odotamme hakijalta innovatiivisuutta, kykyä toimia tutkimusryhmän jäsenenä, tieteellisin julkaisuin osoitettua tuloksellisuutta sekä valmiutta ajoittaiseen matkustamiseen ja maastotöihin.

The applicant is required to have a PhD with research experience in the field of microbial ecology or related area and experience in applying molecular methods to the study of microbes in their habitats. The work requires capability to learn and apply new research methods, skills for team work, and proven ability to prepare manuscripts for peer-reviewed journals. The applicant should be willing to conduct field work in northern Fennoscandian tundra and prepared for short-term visits to collaborating laboratories for analysis of samples.

Tehtävä sijoittuu Metlan palkkausjärjestelmässä vaativuustasolle 7-8 (tehtäväkohtainen palkanosa 2559,51-2712,27€/kk). Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuva palkanosa, joka on enintään 50 % tehtäväkohtaisesta palkasta.

The salary is based on the incentive system terms set by Metla, with a grade of 7-8 (2559,51-2712,27 €/month) depending on the competence of the person. In addition, an incentive part of the salary is paid.

Hakeminen/Applications

Hakuaika päättyy 12.7.2012 kello 15:00.

Toivomme hakemuksia ensisijaisesti sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta (työavain 400-122-12). Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös lähettämällä tai tuomalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen.

Metsäntutkimuslaitos
Keskuskirjaamo
PL 18/ Jokiniemenkuja
01301 Vantaa

Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän työavain 400-122-12.

This announcement can be downloaded at: www.valtiolle.fi with the key numbers 400-122-12. The deadline for written applications is 12.7.2012 at 15:00 and they should be sent to:

Finnish Forest Research Institute
Keskuskirjaamo
P.O.Box 18
01301 Vantaa
Finland
The application and the envelope should have a remark 'Post doc application' and the key number 400-122-12.
Applications should include a CV and publication record.

Lisätietoja/More information

TkT Minna Männistö, p. 040 801 5564 , minna.mannisto@metla.fi

  Päivitetty: 13.06.2012 /KPB | Copyright Metla | Palaute