Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot
Metla » Metlassa nyt » Avoimet työpaikat » Yksityismetsätalouden professori

Avoimet työpaikat

Sivukartta | Haku

Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan metsätieteiden laitos hakee

YKSITYISMETSÄTALOUDEN PROFESSORIA

määräaikaiseen työsuhteeseen viiden vuoden ajaksi. Professori työskentelee Helsingin yliopiston metsätieteiden laitoksessa Viikin kampuksella ja Metsäntutkimuslaitoksessa Etelä-Suomen alueyksikössä Vantaalla.

Tehtävän alan täsmennys on yksityismetsätalouteen sovellettu talous- ja yhteiskuntatiede. Tehtävän toimintaympäristön kuvaus on osoitteessa www.helsinki.fi/mmtdk/hallinto/tehtavien_haku/opetus_tutkimustehtavat.

Professorin tehtävänä on yliopistolain (558/2009) 33 §:n mukaan harjoittaa ja ohjata tieteellistä tutkimustyötä, antaa siihen perustuvaa opetusta ja seurata tieteen kehitystä sekä osallistua alallaan yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen ja kansainväliseen yhteistyöhön.

Professori vastaa yksityismetsätalouden tutkimuksesta ja opetuksesta metsätieteiden laitoksella ja Metsäntutkimuslaitoksessa (Metla). Tehtävän ala kattaa 1) yksityismetsänomistajien päätöksenteon tutkimuksen, 2) yksityismetsänomistukseen liittyvän yritystoiminnan liiketaloudelliset kysymykset mukaan lukien yksityismetsätalouden kannattavuuden ja puumarkkinoiden toiminnan, 3) yksityismetsiä koskevan metsäpolitiikan ja 4) yksityismetsien muut kuin puuntuotannolliset arvot ja näiden tuotteistamisen. Professorin työnkuvaan kuuluu myös aktiivinen vuorovaikutus muun muassa yksityismetsätalouden toimijoiden ja metsäsektorin muiden toimijoiden kanssa tiedon ja teknologian siirron toteuttamiseksi.

Tehtävään valittavalta edellytetään Helsingin yliopiston johtosäännön mukaan tohtorin tutkintoa, korkeatasoista tieteellistä pätevyyttä, kokemusta tieteellisen tutkimuksen johtamisesta, kykyä antaa korkeatasoista tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjata opinnäytteitä sekä näyttöjä edustamansa tutkimusalan kansainvälisestä yhteistyöstä.

Yliopistoista annetun asetuksen mukaan professorilta vaaditaan, että hän hallitsee suomen kielen, jolla hän antaa opetusta. Lisäksi hänellä tulee olla ruotsin kielen vähintään tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Ulkomaalaiselle tai Suomen kansalaiselle, joka ei ole syntyperäinen tai joka ei ole saanut koulusivistystään suomen tai ruotsin kielellä, voidaan myöntää ilman erillistä hakemusta erivapaus tästä kielitaitovaatimuksesta. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää myös hyvää englannin kielen taitoa.

Hakijan ansioita arvioitaessa otetaan huomioon tieteelliset julkaisut ja muut tutkimustulokset, joilla on tieteellistä arvoa, opetuskokemus ja pedagoginen koulutus, taito tuottaa oppimateriaalia, muut opetustoimessa saavutetut ansiot ja tarvittaessa opetusnäyte sekä osallistuminen tohtorikoulutukseen. Lisäksi otetaan huomioon hakijan aktiivisuus tiedeyhteisön toiminnassa, menestyminen ulkopuolisen tutkimusrahoituksen hankkimisessa sekä ulkomainen tieteellinen työskentely ja kansainväliset luottamustehtävät.

Tehtävän palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan tasoihin 8–10. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa.

Hakemukset

Hakijaa pyydetään liittämään hakemukseensa englanninkielinen ansioluettelo (CV), todistus kielitaidosta, englanninkielinen julkaisuluettelo, ks. ohje ja lyhyt englanninkielinen selvitys seuraavista ansioistaan:

- tutkimus ja tieteellinen toiminta sekä opinnäytetöiden ohjaus,

- sellaiset ansiot, joilla hakijan mielestä on merkitystä opetustaitoa arvioitaessa,

- osallistuminen hallintotehtäviin,

- selvitys muusta toiminnasta, jonka hakija haluaa saattaa tiedekunnan tietoon tai edellä mainitut asiakirjat sisältävä yliopistoportfolio, ks. ohje sekä enintään 20 julkaisua ja/tai julkaistavaksi hyväksyttyä käsikirjoitusta.

Hakemus osoitetaan maatalous-metsätieteelliselle tiedekunnalle ja toimitetaan liitteineen osoitteeseen Helsingin yliopiston kirjaamo, PL 33 (Yliopistonkatu 4), 00014 HELSINGIN YLIOPISTO. Hakuaika päättyy 16. marraskuuta 2011 klo 15.45.

Lisätietoja

  • Helsingin yliopiston metsätieteiden laitoksen johtaja, professori Esko Mikkonen, p. 09 191 58192, 050 5481808, esko.mikkonen @ helsinki.fi.
  Päivitetty: 18.10.2011 /KBym | Copyright Metla | Palaute