Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot
Metla » Metlassa nyt » Avoimet työpaikat » Tilastollisten menetelmien professorin virka

Avoimet työpaikat

Sivukartta | Haku

Tilastollisten menetelmien professorin virka

Virkasuhde on toistaiseksi voimassa oleva.

Metsäntutkimuslaitos (Metla) on maa- ja metsätalousministeriön alainen tutkimus- ja asiantuntijaorganisaatio, joka kehittää ratkaisuja metsien hoitoa, käyttöä, tuotteita, palveluja ja aineettomia arvoja koskeviin haasteisiin ja kysymyksiin.

Metlassa on avoinna tilastollisten menetelmien professorin virka, sovellusala metsätieteet. Tilastollisten menetelmien professorin keskeisimmät tutkimusteemat ja tehtävänalat tulevan viiden vuoden kuluessa ovat:

  • tutkia ja kehittää metsäntutkimuksessa tarvittavia spatiaalisten, temporaalisten ja spatiotemporaalisten aineistojen tuottamisen, tilastomatemaattisen analyysin ja tilastollisen mallintamisen menetelmiä ja erityisesti menetelmien soveltamista, mukaan lukien kokeiden suunnittelun menetelmät,
  • vastata Metlan tutkijoiden menetelmäkoulutuksesta ja – ohjauksesta,
  • tutkia ja kehittää Metlan laajojen tietovarantojen tehokasta hyväksikäyttöä tilastomatematiikan ja data-analyysin keinoin.

Virkaan valittavalta edellytetään tohtorin tutkintoa ja hyvää perehtyneisyyttä viran tehtäväalaan. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyvää perehtyneisyyttä tilastotieteellisiin ja tilastomatemaattisiin menetelmiin ja niiden sovellutuksiin metsätieteissä, hyvää kykyä seurata metsäalan tietotarpeita ja tehdä omaa tutkimusta ja kehitystyötä. Tehtävä edellyttää hyvää kommunikointikykyä ja yhteistyökykyä metsätieteen eri osa-alojen edustajien kanssa. Hakijan tulee esittää näkemyksenään lyhyt toimintasuunnitelma (enintään 2 sivua) viran keskeisimmistä tulevista tehtävistä tulevalle 5-vuotiskaudella.

Virkaan vaaditaan suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa. Tarvittaessa tähän vaatimukseen voidaan hakea erivapautta.

Palkka määräytyy Metlan palkkausjärjestelmän mukaan ja on vaativuustason 13 - 14 mukainen. Palkka muodostuu tehtävien vaativuuteen perustuvasta tehtäväkohtaisesta palkanosasta (vaativuustaso 13 4 190,81 €/kk, vaativuustaso 14 4 635,09 €/kk). Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvaa palkanosaa.

Viran kuvaus on nähtävissä www.metla.fi/avoimetpaikat/.

Hakemukset

Virkaa on haettava kirjallisesti englannin kielellä. Hakemukseen tulee liittää
1) Nimikirjanote tai vastaava selvitys (ellei hakijasta pidetä nimikirjaa); nimikirjanote saa olla enintään 3 kk ennen hakemuksen jättämistä annettu ja ansioluettelo virallisesti oikeaksi todistettu
2) Lyhyt curriculum vitae virankuvauksen liitteen ohjeen mukaisesti
3) Julkaisuluettelo ryhmiteltynä seuraavasti:

(1) artikkelit kansainvälisissä aikakauslehdissä, joissa on referee-käytäntö;
(2) artikkelit kansainvälisissä tieteellisissä kokoomateoksissa sekä kansainvälisissä tieteellisissä konferenssijulkaisuissa, joissa on referee-käytäntö,
(3) artikkelit kotimaisissa aikakauslehdissä, joissa on referee-käytäntö;
(4) artikkelit kotimaisissa tieteellisissä kokoomateoksissa sekä kotimaisissa tieteellisissä konferenssijulkaisuissa, joissa on referee-käytäntö;
(5) tieteelliset monografiat;
(6) muut tieteelliset julkaisut, kuten artikkelit tieteellisissä lehdissä ja konferenssijulkaisuissa, joissa ei ole referee-käytäntöä sekä julkaisut yliopisto- ja laitossarjoissa

4) Lyhyt selostus täytettävänä olevan viran kannalta merkittävistä tutkimusansioista
5) Toimintasuunnitelma (enintään 2 sivua)

Hakemus tulee osoittaa Metsäntutkimuslaitokselle, ja lähettää neljänä kappaleena osoitteeseen:
Metla/Keskuskirjaamo
PL 18 (Jokiniemenkuja 1)
01301 Vantaa

Hakuaika päättyy 10.6.2011 kello 16.00.

Lisätietoja

  Päivitetty: 13.05.2011 /KBym | Copyright Metla | Palaute