Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot
Metla » Metlassa nyt » Avoimet työpaikat » Suometsätieteen professorin virka

Avoimet työpaikat

Sivukartta | Haku

Suometsätieteen professorin virka

Virkasuhde on toistaiseksi voimassa oleva.
Viran sijoituspaikka on Metlan Länsi-Suomen alueyksikkö.

Metsäntutkimuslaitos (Metla) on maa- ja metsätalousministeriön alainen tutkimus- ja asiantuntijaorganisaatio, joka kehittää ratkaisuja metsien hoitoa, käyttöä, tuotteita, palveluja ja aineettomia arvoja koskeviin haasteisiin ja kysymyksiin.

Metlassa on avoinna suometsätieteen professorin virka. Professuurin tutkimus- ja tehtäväala on suometsien ja soiden kestävän käytön perusteet, menetelmät ja sovellukset. Suometsätieteen professori tutkii metsätalouden toimintaedellytyksiä turvemailla. Tutkimuksen kohteena ovat erityisesti vesi-, hiili- ja ravinnetalouden vaikutukset puuston kasvuun ja suometsien hoitoon. Tämä tutkimus tuottaa perusteet luonnontilaisten, ojitettujen ja metsätalouskäytöstä poistettujen suometsien hoitoon ja kestävään käyttöön ja auttaa kehittämään ja soveltamaan näihin perusteisiin pohjautuvia menetelmiä käytäntöön.

Virkaan valittavalta edellytetään tohtorin tutkintoa ja hyvää perehtyneisyyttä viran tehtäväalaan. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyvää kykyä seurata soihin ja turvemaiden metsien käyttöön liittyviä erilaisia tavoitteita, niistä syntyviä uusia tietotarpeita ja tehdä alan tutkimusta ja kehitystyötä. Tehtävä edellyttää hyvää kommunikointikykyä ja hyvää yhteistyökykyä muiden tieteenalojen kanssa sekä soiden ja turvemaiden käytön toimijoiden kanssa. Tehtävän tavoitteena on, että tutkimus- ja kehitystyön tulokset parantavat soiden käytön ohjeistojen laadinnan tietopohjaa.

Virkaan vaaditaan suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa.

Palkka määräytyy Metlan palkkausjärjestelmän mukaan ja on vaativuustason 13 - 14 mukainen. Palkka muodostuu tehtävien vaativuuteen perustuvasta tehtäväkohtaisesta palkanosasta (vaativuustaso 13 4 190,81 €/kk, vaativuustaso 14 4 635,09 €/kk). Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvaa palkanosaa.

Viran kuvaus on nähtävissä www.metla.fi/avoimetpaikat/.

Hakemukset

Virkaa on haettava kirjallisesti englannin kielellä. Hakemukseen tulee liittää
1) Nimikirjanote tai vastaava selvitys (ellei hakijasta pidetä nimikirjaa); nimikirjanote saa olla enintään 3 kk ennen hakemuksen jättämistä annettu ja ansioluettelo virallisesti oikeaksi todistettu
2) Lyhyt curriculum vitae virankuvauksen liitteen ohjeen mukaisesti
3) Julkaisuluettelo ryhmiteltynä seuraavasti:

(1) artikkelit kansainvälisissä aikakauslehdissä, joissa on referee-käytäntö;
(2) artikkelit kansainvälisissä tieteellisissä kokoomateoksissa sekä kansainvälisissä tieteellisissä konferenssijulkaisuissa, joissa on referee-käytäntö,
(3) artikkelit kotimaisissa aikakauslehdissä, joissa on referee-käytäntö;
(4) artikkelit kotimaisissa tieteellisissä kokoomateoksissa sekä kotimaisissa tieteellisissä konferenssijulkaisuissa, joissa on referee-käytäntö;
(5) tieteelliset monografiat;
(6) muut tieteelliset julkaisut, kuten artikkelit tieteellisissä lehdissä ja konferenssijulkaisuissa, joissa ei ole referee-käytäntöä sekä julkaisut yliopisto- ja laitossarjoissa

4) Lyhyt selostus täytettävänä olevan viran kannalta merkittävistä tutkimusansioista
5) Toimintasuunnitelma (enintään 2 sivua)

Hakemus tulee osoittaa Metsäntutkimuslaitokselle, ja lähettää neljänä kappaleena osoitteeseen:
Metla/Keskuskirjaamo
PL 18 (Jokiniemenkuja 1)
01301 Vantaa

Hakuaika päättyy 10.6.2011 kello 16.00.

Lisätietoja

  • tutkimusjohtaja Leena Paavilainen, p. 029 5322020, leena.paavilainen @ metla.fi
  • professori Leena Finér, p. 029 5323067, leena.finer @ metla.fi
  Päivitetty: 13.05.2011 /KBym | Copyright Metla | Palaute