Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot
Metla » Metlassa nyt » Avoimet työpaikat » Metsänhoidon teknologian professorin virka

Avoimet työpaikat

Sivukartta | Haku

Metsänhoidon teknologian professorin virka

Virkasuhde on määräaikainen, viisi vuotta nimityksestä.
Viran sijoituspaikka on Metlan Itä-Suomen alueyksikkö.

Metsäntutkimuslaitos (Metla) on maa- ja metsätalousministeriön alainen tutkimus- ja asiantuntijaorganisaatio, joka kehittää ratkaisuja metsien hoitoa, käyttöä, tuotteita, palveluja ja aineettomia arvoja koskeviin haasteisiin ja kysymyksiin.

Metlassa on avoinna metsänhoidon teknologian professorin määräaikainen virka. Professuuri kattaa metsänhoitotöiden toimintamallit ja koneellistamisen, metsätalouden palvelutuotannon ja yrittäjyyden kehittämisen, sekä metsänhoitoketjujen liiketaloudellisen kehittämisen.

Virkaan valittavalta edellytetään tohtorin tutkintoa, tieteellistä pätevyyttä viran alalla ja viran alan tuntemusta käytännössä. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyvää perehtyneisyyttä metsänhoidon teknologian tutkimukseen ja kehittämistyöhön, hyvää kykyä seurata alan tietotarpeita ja tulevaisuusennusteita sekä tehdä alan tutkimusta ja kehitystyötä. Tehtävä edellyttää hyvää kykyä kommunikoida ja hyvää yhteistyökykyä metsänhoidon teknologiaa tukevien muiden tieteenalojen kanssa ja soveltajien kanssa. Olennainen osa professorin työnkuvaa on aktiivinen vuorovaikutus mm. yksityismetsätalouden, metsäpalveluyritysten ja metsäsektorin muiden toimijoiden kanssa. Virkaan vaaditaan suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa.

Palkka määräytyy Metlan palkkausjärjestelmän mukaan ja on vaativuustason 13 - 14 mukainen. Palkka muodostuu tehtävien vaativuuteen perustuvasta tehtäväkohtaisesta palkanosasta (vaativuustaso 13 4 190,03 €/kk, vaativuustaso 14 4 635,09 €/kk). Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvaa palkanosaa.

Viran kuvaus on nähtävissä www.metla.fi/avoimetpaikat/.

Hakemukset

Virkaa on haettava kirjallisesti englannin kielellä. Hakemukseen tulee liittää
1) Nimikirjanote tai vastaava selvitys (ellei hakijasta pidetä nimikirjaa); nimikirjanote saa olla enintään 3 kk ennen hakemuksen jättämistä annettu ja ansioluettelo virallisesti oikeaksi todistettu
2) Lyhyt curriculum vitae virankuvauksen liitteen ohjeen mukaisesti
3) Julkaisuluettelo ryhmiteltynä seuraavasti:

(1) artikkelit kansainvälisissä aikakauslehdissä, joissa on referee-käytäntö;
(2) artikkelit kansainvälisissä tieteellisissä kokoomateoksissa sekä kansainvälisissä tieteellisissä konferenssijulkaisuissa, joissa on referee-käytäntö,
(3) artikkelit kotimaisissa aikakauslehdissä, joissa on referee-käytäntö;
(4) artikkelit kotimaisissa tieteellisissä kokoomateoksissa sekä kotimaisissa tieteellisissä konferenssijulkaisuissa, joissa on referee-käytäntö;
(5) tieteelliset monografiat;
(6) muut tieteelliset julkaisut, kuten artikkelit tieteellisissä lehdissä ja konferenssijulkaisuissa, joissa ei ole referee-käytäntöä sekä julkaisut yliopisto- ja laitossarjoissa

4) Lyhyt selostus täytettävänä olevan viran kannalta merkittävistä tutkimusansioista
5) Toimintasuunnitelma (enintään 2 sivua)

Hakemus tulee osoittaa Metsäntutkimuslaitokselle, ja lähettää neljänä kappaleena osoitteeseen:
Metla/Keskuskirjaamo
PL 18 (Jokiniemenkuja 1)
01301 Vantaa

Hakuaika päättyy 10.6.2011 kello 16.00.

Lisätietoja

  Päivitetty: 13.05.2011 /KBym | Copyright Metla | Palaute